Creative In-Market | Advertising | Ipsos
Creative Excellence

Creative In-Market

OUR SOLUTIONS
Monitorujte, vyhodnocujte a optimalizujte kampaň v jej priebehu alebo po jej nasadení.

Vyhodnocujte efektivitu vašich reklám naprieč súborom mediálnych kanálov a ich schopnosť zaujať, preraziť a prispieť tak ku krátkodobému a dlhodobému dopadu na vašu značku. Ponorte sa do hĺbky a zamerajte sa na konkrétne prvky kreatívy, s cieľom jej optimalizácie v priebehu jej nasadenia. Využite rozsiahlu diagnostiku k zisteniu, čo v reklame funguje a využite tieto znalosti pri plánovaní vašich ďalších kampaní i nastavovaní komunikačnej stratégie naprieč krajinami a značkami.

Ipsos pracuje s kľúčovými ukazovateľmi meraní zapamätateľnosti reklamy, jej priradenia ku značke a následne je meraný jej vplyv na značku, počas trvania kampane. Rozsiahlu diagnostiku kreatívy je tak isto možné doplniť o meranie nevedomých emočných reakcií, so zameraním na konkrétne kreatívne prvky, s cieľom identifikovať aspekty, ktoré majú na vašu značku najväčší vplyv.