Customer Experience Advisory | Ipsos
Customer Experience

Customer Experience Advisory

OUR SOLUTIONS
Neustále zlepšovanie sa v oblasti zákazníckej skúsenosti (CX) a v orientácii na zákazníka.

Pomáhame vám na všetkých úrovniach vášho CX programu, aby ste uspeli v troch kľúčových oblastiach vedúcich k úspešnému doručeniu zákazníckej skúsenosti:

  1. splniť prísľuby vašej značky,
  2. poskytovať tie správne ingrediencie pre budovanie silných vzťahov – funkčné aj emocionálne,
  3. uisťovať sa, že vaši zamestnanci doručujú tú správnu zákaznícku skúsenosť naprieč všetkými touchpointami a kanálmi a to pri každej jednej interakcii s vašimi zákazníkmi.

Úspešné spoločnosti majú jasnú víziu o tom, akú zákaznícku skúsenosť chcú doručiť – takú, ktorá je v súlade s prísľubom ich značky a rezonuje s ich zamestnancami naprieč spoločnosťou.
Na úplnom začiatku a tak isto aj vtedy, keď je potrebné CX program oživiť, si kladieme otázky ako napr.:

  • Definovali ste si ciele a víziu v oblasti CX? Je s nimi vaša spoločnosť uzrozumená a pripravená na nich pracovať?
  • Zmapovali ste si svoje zákaznícke cesty a určili ste si, ako majú ideálne naprieč všetkými touchpointami a kanálmi vyzerať?
  • Je váš program pre meranie zákazníckej skúsenosti akcieschopný a má pozitívny vplyv na vaše podnikanie?

Aby sme vám pomohli definovať ideálnu zákaznícku skúsenosť, pracujeme s portfóliom produktov a služieb, vrátane posúdenia súčasného stavu CX, auditu a návrhu integrovaného systému merania zákazníckej skúsenosti, rovnako ako mapovanie zákazníckych a zamestnaneckých ciest.

Programy zamerané na hlas zákazníka a CX analytika vás však samy o sebe o ďalší krok neposunú. Aby sme podporili pozitívny dopad na vaše podnikanie, integrujeme informácie z CX programov s ďalšími prieskumnými a biznisovými zisteniami a všetko následne v reálnom čase premietame do dashboardov, presvedčivej komunikácie, storytellingu, aktivačných workshopov a nastavovania cieľov. Pomáhame definovať organizačnú zmenu potrebnú pre to, aby sa vaša spoločnosť stala zákaznícky orientovanou. Pomôžeme vám navrhnúť a doručiť takú zákaznícku skúsenosť, ktorá skutočne rezonuje s potrebami a očakávaniami vašich zákazníkov.

  • Rozumejú vaši zamestnanci, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi, správne vašim očakávaniam a tomu, čo cítia, čo si myslia a čo potrebujú vaši zákazníci? Sú dostatočne kompetentní na to, aby potreby zákazníkov napĺňali?
  • Máte správne nastavené ciele a zamestnancov motivovaných tak, aby ciele napĺňali čo možno najlepšie?
  • Fungujú vaše iniciatívy pre zmenu? Ste dostatočne rýchli v testovaní a učení sa z vlastných chýb?