Retail Performance | Customer Insights | Ipsos
Retail Performance

Customer Insights

OUR SOLUTIONS
Zvýšte tržby vďaka behaviorálnym znalostiam o svojich zákazníkoch.

Preskúmanie toho, čo vaši zákazníci skutočne v predajni robia, otvára svet nových príležitostí ako prispôsobiť in-store aktivity pre lepšie zapamätateľný zákaznícky zážitok.

Analýza správania spotrebiteľov vám poskytuje nástroje k pochopeniu oblastí vo vašom obchode, ktoré je potrebné zlepšiť. Naše detailné zistenia vám môžu pomôcť vyvinúť ponuku produktov, cien a umiestnení s najvyššou frekvenciou, ktoré vyvolávajú záujem a zapojenie. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov našich služieb pre získavanie zákazníckych insightov.
 

Prečo využiť Retail WiFi Solutions?

Pri mapovaní cesty zákazníka sa bežne vyskytujú biele miesta. Ako sa napríklad dozvieme, či si niekto prezeral produkty v obchode pred svojím on-line nákupom (alebo naopak)?

Na základe znalostí ciest nakupujúcich a vytvorenej analytiky môžete budovať detailné zákaznícke profily a úspešnejšie cieliť na konkrétne segmenty. Vaša stratégia obchodu je formovaná na základe silnej analytiky, ktorá umocní príležitosti konverzie.

Ak poznáte cestu spotrebiteľa k nákupu ešte predtým, ako prejde dvermi, znamená to, že môžete úspešne budovať podrobné profily zákazníkov a cieľové segmenty. Vaša stratégia obchodu je vytváraná na základe výkonných analýz, ktoré kompletizujú cestu a zvýrazňujú príležitosti ku konverzii.


Dwell Time

Každý maloobchodník chce vedieť, ako dlho sa zákazníci zdržia v ich predajniach – ale aký je najlepší spôsob, ako porozumieť tejto časti riadenia vzťahov so zákazníkmi?

Je známe, že čím dlhší je čas zotrvania, tým je pravdepodobnejšie, že zákazníci uskutočnia nákup konkrétnych produktov a značiek. Porozumenie hlavných lokalít a zón (hot zones) umožňuje maloobchodníkom efektívnejšie ponúkať kľúčové produkty a zaistiť, aby neboli prehliadané.

Keď sledujete čas zotrvania spoločne so zákazníckymi trasami, môžete vidieť presnú lokalizáciu zákazníkov spolu s časom trvania ich návštevy. Tento pohľad na cestu zákazníka poskytuje informácie, ktoré potrebujete pre významné rozhodnutia týkajúce sa merchandisingu, propagačných aktivít, nasadenia zamestnancov a celkového rozvrhnutia obchodu.

S pomocou vhodných insightov, môžete:

  • zlepšiť predajný výkon odhalením príčin premárnených predajných príležitostí;

  • zvýšiť konverzie vďaka lepšiemu umiesteniu tovaru;

  • porozumieť demografii zákazníkov pri cielení marketingových kampaní a zobrazení POS materiálov

     porovnávať výkonnosť značky voči konkurentom;

  • zlepšiť zákaznícky servis sledovaním in-store interakcií;

  • transformovať zážitok z nakupovania a porozumieť celej ceste, nielen konečnému rozhodnutiu o kúpe;
  • obmedziť preplnenosť na určitých miestach pomocou analýzy navigačných a heat máp