Data & Delivery | Field | Ipsos
Observer

Data & Delivery

OUR SOLUTIONS
Prieskumy pre zber dát s rýchlym prístupom ku spotrebiteľom a občanom. Od jednoduchých projektov až po tie sofistikovanejšie, vrátane veľkých komplexných riešení.

Spolupracujeme s klientmi, ktorí nepotrebujú analýzy a odporúčanie, ale aj tak požadujú vysoko kvalitné dáta dodané vo formáte, ktorý im umožní rýchle a presné analýzy.

Na základe cieľov prieskumu našich klientov, požadovanom trhu, cieľovej skupine, rozsahu podpory a možnostiach rozpočtu, naše tímy navrhnú najvhodnejší prieskumné riešenie a manažment projektov, od zapojenia miestnych tímov až po DIY (Do-It-Yourselves) riešení. Odporučíme vám najvhodnejšiu metodológiu: online, offline a v prípade potreby aj zmiešaný prístup.

Naše tímy sa špecializujú na manažment prieskumov, zber dát a ich doručenie ku klientovi. Máme skúsenosti s prácou na projektoch rôznej náročnosti, rozsahu a geografického pokrytia. Poskytujeme komplexné služby od návrhu projektu až po dodanie dát: vypracovanie dotazníku, definície vzorky, manažment zberu dát, ich kontrolu a doručenie.

Dodržujeme prísne štandardy kvality, dodávame dáta v rôznych formátoch, vrátane automatizovaných reportov a dashboardov na klientských portáloch, ktoré klientom pomáhajú vizualizovať štatistiky a poskytujú im viac času na analýzu.

Globálna sieť skúsených prieskumníkov so znalosťami z odboru – Observer pracuje s klientmi z rôznych odvetví. Prinášame silné know-how, ktoré Vám pomôže osloviť Vašich B2C a B2B respondentov.

  • Globálne pokrytie - 140+ krajín v Afrike, Ázii, Európe, Latinskej Amerike, na Strednom východe a v Severnej Amerike. Veľkosť Ipsosu a naše skúsenosti umožňujú poskytovať prieskumy špičkovej kvality s prístupom k veľkej skupine respondentov na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch, a tým riešiť potreby klientov pre akúkoľvek cieľovú skupinu.
  • Najvyššie štandardy kvality založené na inovatívnych riešeniach, prísne riadených procesoch a profesionálnych prieskumných tímoch. K tvorbe prieskumov s rôznou úrovňou náročnosti a rýchlosťou zberu používa Ipsos nástroje a digitálne riešenia k zaistení efektivity, rýchlosti, angažovanosti respondentov, širokého pokrytia a konkurencieschopnosti.
  • Klientský portál - táto služba je ponúkaná klientom, ktorí hľadajú užívateľsky prívetivý a intuitívny klientský portál, pre získanie rýchleho prístupu k dátam, one-pager zhrnutiu a vytvoreniu vlastného reportu vďaka prispôsobeným Ipsos templatom a pre kontrolu stavu zberu v teréne.