Data Science pre meranie publika
Audience Measurement

Data Science pre meranie publika

OUR SOLUTIONS
Posilnenie dát z prieskumov s využitím štatistických metód

Medzi kľúčové štatistické metódy ponúkané v oblasti merania publika patrí pripisovanie dát (vypĺňanie medzier v datasete), integrácia dát (kombinovanie viacero datasetov), modelácia publika, pokročilé spracovanie dát a analytika na mieru.

Hoci sa respondenti stále viac zdráhajú odpovedať na dlhé dotazníky, tlak na zhromažďovanie dát aj napriek tomu pokračuje. Jedným zo spôsobov, ako túto situáciu vyriešiť, je zadať niekoľko kratších prieskumov, z ktorých si každý bude klásť za cieľ zhromaždiť informácie pre daný prieskum jedinečné, rovnako ako aj informácie, ktoré sú pre všetky prieskumy spoločné. Jedinečné dáta potom môžu byť „pripísané“ respondentom, ktorí na tieto otázky neodpovedali, ale odpovedali na spoločné otázky (napr. demografia, kde žijú a pod.).

Integrácia dát – alebo fúzia dát – je založená na spojení dvoch alebo viacerých oddelených štúdií, pričom opätovne používa spoločné dáta zozbierané vo všetkých prieskumoch ako spôsob porovnania respondentov navzájom. Napríklad, v jednom prieskume pozbierame dáta o čitateľoch a v druhom o online aktivitách. Tieto dáta potom prenesieme z jedného prieskumu na rovnakého účastníka (rovnaké pohlavie, vek, región, atď.) z druhej štúdie. Daný človek tak nebude musieť odpovedať na otázky týkajúce sa detailného online správania.

Modelovanie publika používame v prípade, kedy nie je možné údaje z prieskumu použiť izolovane. Napríklad, môžeme navrhnúť model čitateľov nízko nákladových novín s pomocou kombinácie údajov o predanom náklade novín, informácií zo sčítania ľudu a informácií o čítanosti samotných novín. Sledovanie televízie jednotlivými členmi domácnosti môže byť vymodelované s pomocou informácií z televízneho set-top boxu alebo internetového routeru (či už je TV zapnutá alebo vypnutá, naladený kanál, apod.) a informácií o zložení domácnosti.