Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Dáta z reálnej klinickej praxe (RWE – Real World Evidence)

Spoločnosť Ipsos má silné portfólio syndikovaných multiklientskych dát a vlastného poradenstva.

Klientský kontext

V posledných rokoch došlo k obrovskému nárastu dát z reálnej klinickej praxe (Real World Evidence – RWE), a to ako v rámci dostupnosti, tak aj z hľadiska ich významu. Tieto dáta v konečnom dôsledku umožňujú výrobcom dokumentovať celkovú a dlhodobú hodnotu ich terapií – nielen ich bezpečnosť a účinnosť. RWE má svoje využitie v priebehu celého životného cyklu produktu. Naši klienti ho využívajú v pre-launch fáze, pri launchi produktu aj v post-launchovom období, aby ukázali hodnotu svojich prípravkov, zhodnotili pacientske a klinické cesty, identifikovali predajné príležitosti, nenaplnené potreby a mnohé ďalšie.

Riešenia

Globálny terapeutický monitor 
17 000 lekárov, 400 000 pacientov a 25 ochorení po celom svete
PRE STIAHNUTIE INFOGRAFIKY KLIKNITE TU.

Globálny terapeutický monitor spoločnosti Ipsos Healthcare je multiklientska štúdia pacientských kariet, ktorá sleduje liečbu u viac ako 25 ochorení. Spoločne tvorí najkomplexnejšie portfólio svojho druhu. Výhodami pre predplatiteľov sú výstupy na jednu stranu „ušité na mieru“ potrebám klienta, ale zároveň aj ich krátka doba spracovania, globálna komparácia dát a v neposlednom rade najvyššia úroveň flexibility a služieb od špecialistov v danej terapeutickej oblasti.


Globálny terapeutický monitor zahŕňa tieto oblasti:

 • ONKOLÓGIA
 • AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA
  • Roztrúsená skleróza
  • Reumatoidná artritída
  • Crohnova choroba
  • Ulcerózna kolitída
  • Psoriáza
  • Psoriatická artritída
  • Systémový lupus 
  • Ankylozujúca spondylitída
  • Non-rádiografická axiálna spondyloartritída
  • Hidradenitis suppurativa (acne inversa)
  • Atopická dermatitída
 • VIROLÓGIA A OCHORENIA PEČENE 
  • HIV
  • Hepatitída B
  • Hepatitída C
  • Nealkoholická steatohepatitída (NASH)
 • DIABETES MELLITUS A KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA 
  • Diabetes 
  • Prevencia mŕtvice v liečbe fibrilácie siení
  • Pľúcna arteriálna hypertenzia
  • Venózny tromboembolizmus
  • Poruchy metabolizmu lipidov
  • Hypertenzia
 • RESPIRAČNÉ OCHORENIA
  • Ťažká astma
 • OSTATNÉ OCHORENIA 
  • Hemofília
  • Cluster headache (Hortonov syndróm)

 Ďalšie syndikované RWE riešenia

 • Syndikovaný onkologický monitor molekulárnej diagnostiky (solídne nádory): Sleduje záchyt, drivery a bariéry rôznych typov biomarkerov u mnohých solídnych nádorov
 • Syndikovaný onkologický monitor molekulárnej diagnostiky (hematologické malignity): Sleduje záchyt, drivery a bariéry rôznych typov biomarkerov u mnohých hematologických nádorov
 • Syndikovaná štúdia života pacientov: Kvantitatívna pacientská štúdia o kvalite života pacientov (HRQoL) posudzuje vnímaný dopad ochorenia v čase
 • Syndikovaná štúdia Potreby pacientov a ich postoje: Potreby pacientov a ich postoje môžu byť využité k profilovaniu pacientskej populácie a k definovaniu cieľovej skupiny pacientov
 • Ipsos Healthcare SEES: syndikovaná etnografická štúdia, ktorá odhaľuje skutočné potreby pacientov trpiacich špecifickými ochoreniami, ich motivácie a skúsenosti
 • Syndikovaná štúdia o vplyve autoimunitných biosimilars: Predkladá základné poznatky o vnímaní trhu autoimunitných biosimilars, a to ako z pohľadu lekárov, tak z pohľadu platcov
 • Syndikovaná štúdia o vplyve onkologických biosimilars: Poskytuje základné poznatky o vnímaní trhu onkologických biosimilars
 • RxPect (syndikované mapovanie budúcich trhov): Odhaľuje typy pacientov, ktoré by lekári zvažovali pre preskripciu nových prípravkov, ich množstvo a pravdepodobnosť tejto preskripcie
 • Therapy listening (syndikovaný Social listening): Špecifický Healthcare nástroj Social listeningu založený na znalostiach daných terapií, znalostiach dát a pokročilých možnostiach programovania
 • Community Voice (syndikované on-line lekárske komunity): On-line lekárske komunity pre špecifické ochorenia, moderované odborníkmi na jednotlivé ochorenia z tímu Globálny terapeutický monitor

Syndikovaný nástroj pre záchyt onkologických pacientov: využíva historické a súčasné dáta z Globálneho onkologického monitoru tak, aby vytvoril krivky záchytu pre prípravu launchu a pre forecasting

 • Ipsos Healthcare DRIVE (syndikovaná driver analýza): Poskytuje robustné, biznis orientované insighty prostredníctvom pokročilej market driver analýzy
 • Monitor testovania PD-L1 inhibítorov (solídne nádory): Poskytuje hlboké insighty v oblasti testovania vyvíjajúcej sa PD-L1 expresie
 • Monitor testovania kvapalnej biopsie (solídne nádory): ponúka dôkladné porozumenie dynamickému a rýchlo sa vyvíjajúcemu prostrediu kvapalnej biopsie v onkológií

Vlastné riešenie RWE (Dát z reálnej klinickej praxe)
Ipsos Healthcare Global Evidence, Value & Access Group je špecializovaná skupina, ktorá spája generovanie dát a stratégie prístupu na trh s cieľom podporiť vývoj hodnoty produktov. Riešenie zahŕňa výskumné šetrenie, analýzu dát, vedecké publikácie a pozorovacie štúdie. To všetko je dodané vedeckými pracovníkmi s rozsiahlou publikačnou históriou.

Kontaktujte nás:

 • Globálny terapeutický monitor a iné multiklientske RWE služby: therapymonitors@Ipsos.com
 • Globálny onkologický monitor: oncology@ipsos.com
 • Globálny monitor molekulárnej diagnostiky: MDx@ipsos.com
 • Akékoľvek iné globálne riešenie: geva@ipsos.com

Prípadové štúdie

Vzhľadom k aktuálnemu zavádzaniu biosimilars je dôležité pochopiť, ako tieto prípravky ovplyvnia liečebné postupy – to je dôležité pre výrobcov originálnych prípravkov aj pre výrobcov biosimilars. Syndikovaná štúdia o vplyve autoimunitných biosimilars prináša komplexné riešenie týchto potrieb zamerané do budúcnosti. Kombinuje prieskum vnímania medzi lekármi a platcami spolu s rozsiahlymi dátami na pacientskej úrovni z Ipsos Globálneho terapeutického monitora. S využitím pokročilých analýz týchto dát máme možnosť dobre mapovať prostredie autoimunitných biosimilars aj s výhľadom do budúcnosti. Odberatelia tejto štúdie vďaka tomu porozumejú potenciálu biosimilars, ich pravdepodobnej pacientskej populácií, vlastnostiam, ktoré by mohli viesť k používaniu biosimilars v praxi, a mnohému ďalšiemu.
Vďaka tejto štúdií bola spoločnosť Ipsos v roku 2015 nominovaná na cenu BHBIA BOBI Award v kategórií „Najviac inovatívna agentúra“.