Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Diferencované poznatky

Spoločnosť Ipsos ponúka odborné poznatky k objasneniu rôznych tržných situácií.

Klientský kontext

V snahe odlíšiť sa na dnešnom trhu naši klienti často potrebujú vysoko špecializované odborné znalosti – či už sa jedná o špecifické trhy lekárskych prístrojov, diagnostických nástrojov, inovatívne prístupy v digitálnom svete alebo pokročilé analytické techniky, ktoré umožnia osvetliť budúcnosť na základe realizovaných prieskumov. Pre naplnenie týchto potrieb vytvorila spoločnosť Ipsos päť špecializovaných centier, do ktorých zapojila svoje odborné healthcare znalosti aj spotrebiteľské inovácie.

Riešenia

Špecializované centrum pre lekárske prístroje a diagnostiku
Už viac ako 15 rokov poskytuje Ipsos globálny tím špecialistov na zdravotnícke technológie praktické poznatky výrobcom lekárskych prístrojov, technológií a diagnostických nástrojov. Tieto poznatky sú získavané prostredníctvom kombinácie rozsiahlych znalostí z healthcare prostredia, špičkových odborných schopností a rozsiahlych skúseností vo vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhoch.

  • Globálny kontakt: medtech@ipsos.com

Špecializované centrum pre pokročilé healthcare analýzy
Globálne Ipsos Healthcare centrum pre pokročilé analýzy umožňuje našim klientom získať z deskriptívneho výskumu informácie zamerané do budúcnosti, a tým lepšie formulovať strategické rozhodnutia. To je možné vďaka kombinácií najmodernejších modelovacích techník, rozsiahlych znalostí z odboru a seniorneho skúseného tímu venujúceho sa zdravotníckej problematike.

  • Globálny kontakt: GMUanalyticshealth@ipsos.com

Špecializované centrum Connected Health 
Prostredníctvom nášho špecializovaného centra Connected Health je spoločnosť Ipsos Healthcare súčasťou globálneho zoskupenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, inovátorov, farmaceutických a technologických organizácií tak, aby sa podieľala na formovaní tohto moderného a progresívneho smeru.

  • Globálny kontakt: connectedhealthcoe@ipsos.com

Špecializované centrum Healthcare Digital 
Špecializované centrum Healthcare Digital spája poznatky z turbulentného sveta spotrebiteľského výskumu a filtruje ich tak, aby z nich čerpalo relevantné insighty pre healthcare klientov. Vďaka tomu sa spoločnosť Ipsos Healthcare stala uznávaným inovátorom v oblasti digitálnych techník.

  • Globálny kontakt: healthcaredigitalCoE@ipsos.com

Prípadové štúdie

Connected Health – wearables, aplikácie, biosenzorické zariadenia a ďalšie nové technológie používané pre monitoring a riadenie zdravia – sú potenciálnym hýbateľom systémových zmien v healthcare. V nadväznosti na to realizovala v roku 2016 spoločnosť Ipsos Healthcare prvý medzinárodný prieskum Connected Health, ktorý poskytuje komplexný obraz o znalosti a používaní prvkov, ktoré do connected health patria. Prieskum na troch kontinentoch v podobe viac ako 11 600 rozhovorov s bežnou populáciou, lekármi a pacientmi ponúka okrem iného unikátnu segmentáciu pacientov s diabetes mellitus 2. typu s ohľadom na ich preferenciu technológií. Zatiaľ boli na summite HIMSS mHealth a Health 2.0 prezentované top-lines. Predplatitelia prieskumu môžu využiť insighty vo vývoji produktov, pri porozumení nenaplneným potrebám, identifikovať vhodné komunikačné kanály a mnoho ďalšieho.