Digital Platform | Ipsos
Digital Platform

Digital Platform

OUR SOLUTIONS
Prieskum trhu na svetovej úrovni z pohodlia kancelárie mihnutím oka.

Naša digitálna platforma je samoobslužná prieskumná služba napojená na IPSOS riešenia, ktoré sú plne automatizované (od nastavenia až po výstupy).

Je to rýchle a jednoduché. Nastavenie prieskumu trvá len niekoľko minút a výsledky máte k dispozícii v priebehu niekoľko hodín. Všetky IPSOS riešenia odpovedajú na konkrétne potreby klientov a poskytujú vám úplnú kontrolu nad prieskumom. Rozhodnete sa, kedy spustíte zber dát a celý prieskum realizujete svojím vlastným tempom. To znamená, že môžete maximálne využiť vlastné zdroje a realizácia je pre vás cenovo dostupná.

Základné produkty:

  • Testovanie výrokov: výroky, atribúty alebo krátke tvrdenia

  • Testovanie SKU: príchute, vône alebo varianty.
  • Testovanie názvov: názvy značiek alebo popisky

  • Testovanie vizuálov: vizuály, ikony a logá.

Tieto produkty boli vyvinuté s použitím Ipsos značkového riešenia Duel: Duel je rýchly, agilný a intuitívny testovací nástroj, ktorý slúži pre výber najvhodnejšieho atribútu produktu / služby alebo celého marketingového portfólia. Spotrebitelia vyjadrujú svoje preferencie voľbou testovaného stimulu pri rôznych alternatívach. Duel naviac kombinuje tieto deklarované preferencie s meraním reakčnej doby, t. j. odkrýva nevedomú silu pocitov spotrebiteľov voči testovaným materiálom.

Access our platform