Ethnography Center of Excellence / Immersion | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Ethnography Center of Excellence / Immersion

OUR SOLUTIONS
Nefiltrovaná realita ľudí a ich kultúry, komunikovaná prostredníctvom filmu.

Ethnography Center of Excellence (ECE)

Je oceňovaný tím antropológov, etnografov, sociológov, filmárov a prieskumníkov, ktorí sa venujú empatickému pochopeniu správania zákazníka tzv. in-situ. ECE sprostredkováva hlboké porozumenie spotrebiteľov a pomáha odhaliť príležitosti a bariéry v rámci ich návykov, kultúr a praktík.

Ethnography Center of Excellence | Ipsos

Immersion

návštevy využívajú etnografické princípy, ale sú kratšie a riešia špecifickejšie otázky. Hodia sa pre pochopenie prirodzeného prostredia zákazníkov a pre to, aby sa do neho klienti ponorili spolu so svojimi zákazníkmi. Obe riešenia sú vynikajúcimi spôsobmi, ako prebudiť empatiu a ľudskú spolupatričnosť.

Vyvinuli sme jedinečnú metodológiu, ktorá využíva kvalitatívny a etnografický prieskum, odborné znalosti antropológov, filmárov a prieskumných pracovníkov nasledovne:

  1. Ponoríme sa do reálneho života, kde všetko nejaký čas natáčame

  2. V analýze používame film ako dáta cez niekoľko perspektív

  3. Výstupy zahŕňajú report, prezentáciu, workshop a tvorbu profesionálneho videa pre zobrazenie kľúčových behaviorálnych insightov

Tieto metódy používame v našom programe „Creating a Culture of Cognitive Empathy“. Vytvárať kultúru znamená neustály proces, program a záväzky. Náš model rozpoznáva jednotlivé kroky procesu a poskytuje kreatívne nástroje, ktoré pomáhajú pochopiť, čo si zákazníci myslia, cítia a robia. Iba tak je možné vzbudiť skutočnú empatiu a priniesť úžitok ľuďom, pre ktorých sú vaše produkty určené.