Oživiť život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Etnografia

Etnografia je technika kvalitatívneho výskumu založená na pozorovaní. To znamená, že strávime dlhšiu dobu s ľuďmi, aby sme sa ponorili do ich sveta a porozumeli tomu, čo hovoria, čo robia a akým spôsobom konajú.

Klientský kontext

Ako môžem lepšie spoznať svojich spotrebiteľov? 
Na čom im záleží? Čo podnecuje ich správanie? 
Akým spôsobom žijú? 
Akým spôsobom konzumujú moje produkty? 

Riešenia

Naša etnografická práca je vedená cez Ipsos Ethnography Centre of Excellence, ktorá skúma nevedomé ľudské motivácie v prirodzenom prostredí. Používame princípy antropológie. Ethnography Centre of Excellence tvorí skupina etnografov, antropológov, expertov v oblasti prieskumu trhu a filmových tvorcov. Pracujeme v 24 krajinách s klientmi z verejného i súkromného sektora a máme centrá vo Veľkej Británii a USA.

Zachytávame aktivity a interakcie priamo na mieste – doma, v obchode, v kancelárii, na ulici, v dopravných prostriedkoch … so silným dôrazom na prostredie, ktoré spotrebiteľa obklopuje (tzv. in-context pozorovania). Naše tímy využívajú optiku behaviorálnej ekonómie, aby porozumeli hnaciemu mechanizmu správania a potom vyvinuli možné intervencie s cieľom povzbudiť požadované správanie. 

Video je využívané k zachyteniu údajov v teréne behom prebiehajúceho výskumu, ale tiež pre účely analýzy a ako nástroj reportovania hlavných zistení. 
Ipsos UU immersions sa venuje princípom etnografického výskumu až po in-home immersion výskum. Ponuka je tiež podporená aplikáciou Ipsos Immersion App vyvinutej pre potreby výskumníkov (Nie je určená pre respondentov) , ktorým pomáha účinne zachytávať dáta behom fieldu. Zachytávanie dát týmto spôsobom znamená, že tímy môžu použiť vizuálne dáta k vytvoreniu tzv. analysis boards, ktoré presahujú hranicu artikulovaného správania, a zachytávajú i kultúrny odraz pozorovaného správania. 


Your World Video: https://vimeo.com/74211084 
Navštívte náš Video kanál na: https://vimeo.com/ipsosethnography

Prípadové štúdie

Pracujeme na nich, ďakujeme za trpezlivosť.