Global Advisor | Ipsos
Public Affairs

Global Advisor

OUR SOLUTIONS
Informovanie občanov po celom svete každý mesiac.

Naša online štúdia Global Advisor je realizovaná každý mesiac v 28 krajinách sveta. Zameriava sa na najaktuálnejšie témy – nedávnymi témami Global Advisoru boli napríklad migrácia a vysťahovalci, ľudské práva, náboženstvo, spokojnosť so smerovaním jednotlivých krajín, Brexit alebo populizmus.

Global Advisor beží online v pravidelných mesačných intervaloch tak, aby sa na prísun nových informácií mohli klienti a mediálni partneri spoľahnúť. Dávame im možnosť pridať do aktuálneho dotazníka svoje doplňujúce otázky v jednej alebo vo všetkých 28 zapojených krajinách, a to za cenu výrazne nižšiu, než akú by zaplatili za štandardne realizovaný prieskum na mieru.

Global Advisor pravidelne obsahuje:

The Global Consumer Confidence Index

Je meranie spotrebiteľských postojov k stavu súčasnej a budúcej lokálnej ekonomiky, osobným financiám, úsporám a odvahe realizovať veľké investície. Realizované 1 x mesačne. Viac informácií tu.
 

What Worries the World

Sú postoje obyvateľov k smerovaniu planéty a témam, ktoré najviac trápia svet. Realizované 1 x za 2 mesiace. Viac informácií tu.