Healthcare Commercial Insights
Healthcare

Healthcare Commercial Insights

OUR SOLUTIONS
Pomáhame našim klientom s definovaním a rozpracovaním komunikačných a predajných stratégií. Prostredníctvom výstupov z prieskumu im pomáhame pri rozhodovaní o prioritizácii zdrojov a prostriedkov, prípravy potenciálnych zmien v štandardoch starostlivosti a očakávaného vplyvu konkurencie.

Spolupracujeme s klientami pri príprave uvedenia nových produktov na trh, rovnako ako v prípade znovuuvedenia existujúcich prípravkov. Vďaka tomu, že vieme stanoviť mieru vplyvu zainteresovaných účastníkov a zároveň porozumieť úlohe pacientov a ich potrebám, pomáhame klientom maximalizovať potenciál ich produktov.

Mať k dispozícii relevantné commercial insights v rámci celého životného cyklu produktu, to je jeden z kľúčových faktorov na trhu v oblasti healthcare.

Úlohou našej ponuky “Commercial Insights” je pomôcť klientom uspieť v tomto náročnom prostredí. Poskytujeme riešenia pre prieskum trhu, v procesoch inovácie a komercializácie ponúkame odborné vedenie a konzultácie. Prioritou pre nás zostávajú záujmy všetkých zainteresovaných účastníkov, so špeciálnym dôrazom na úlohy a záujmy pacientov.

Zdravotníctvo prechádza zásadnou zmenou pod vplyvom technológií, narastajúcimi možnosťami konektivity, neustálymi zmenami v oblasti liekov a prístrojov a miery zainteresovanosti a posilnenia vplyvu pacienta. Rastie záujem o vzácne populácie pacientov, čím sú na farmaceutické spoločnosti vyvíjané nové požiadavky ohľadne porozumenia vzácnym chorôb a rôznym novým, menším, populáciám pacientov, rovnako ako ich potrebám.

V čom spočíva sila “Commercial Insights” Ipsosu?

  • Globálne expertné centrá pre rôzne štádiá životného cyklu produktu v rámci existujúcich oblastí, na ktoré sa zameriavajú naši klienti, rovnako ako vytváranie týchto centier pre nové oblasti a inovatívne prieskumné metódy v zdravotníctve

  • Vedúce postavenie na trhu real-world evidence prostredníctvom Global Therapy Monitors a Global Oncology Monitor

  • Rozsiahly globálny tím odborníkov v oblasti analýzy dát, ktorí sú špecialisti pre práci so špecifickými dátovými súbormi a sú zoznámení s požiadavkami, ktoré sú kladené na oblasť zdravotníctva

  • Healthcare tímy, ktoré sa globálne starajú o kľúčových klientov ako na celosvetovej, tak i na regionálnej a lokálnej úrovni v rámci všetkých kľúčových trhov – a to všetko v rámci globálnej siete, pomocou ktorej zjednocujeme naše vedomosti a prístupy

  • Náš tým Commercial Insights je doplnený o tímy Commercial Strategy & Advisory Services, Access and Health Economics and Outcomes Research (HEOR)