Zber a poskytovanie dát: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

I-Instant - Instant Research

Instant Research je rýchly a cenovo dostupný nástroj pre zber dát. Prieskumná samoobsluha vám umožní vytvoriť si vlastný dotazník, vybrať respondentov z Ipsos online panelu a cena vám bude vypočítaná automaticky.

Klientský kontext

Prečo Instant Research?
Jednoduché vytvorenie dotazníka a rýchly zber dát
Cenovo dostupné riešenie pre každého
Využitie kvalitného Ipsos online panelu
Nastavenie parametrov prieskumu presne podľa vašich potrieb a možností
Použitie kontrolných mechanizmov pri zbere dát, ktoré sú v súčasnej dobe nad rámec štandardov SIMAR a ESOMAR
Zázemie Ipsosu

Kedy Instant Research?
Chcete si spraviť vlastný prieskum a nepotrebujete klientsky servis
Potrebujete „len“ zber dát
Chcete si overiť hypotézu u vybranej cieľovej skupiny
Chcete rýchlo zistiť reakciu respondentov
Potrebujete bleskové riešenie nezávisle na rozpočte a na pláne prieskumu
Máte dotazník a chýbajú vám vhodní respondenti

Riešenia

I-Instant – medzinárodné online riešenie rýchleho prieskumu za 24 hodín vo viac ako 50 krajinách:
I-Instant  je súčasťou prístupu, ktorý umožňuje rýchlo odpovedať na vaše citlivé otázky či reagovať na aktuálnu činnosť konkurencie a na udalosti na trhu. Nie je nutné sa spoliehať len na odhady. Je možné v rozumne krátkej dobe prijať rozhodnutie na základe relevantných poznatkov od spotrebiteľov.
Objavte naše služby do 24 hodín.

Prípadové štúdie

Využitie I-Instant ako rýchleho screeningového nástroja
POTREBA KLIENTA: Globálny výrobca rýchloobrátkového tovaru chcel inovovať sprchový gél a potreboval preveriť vlastnosti a benefit výrobku pred tým, ako bude uskutočnená KANO štúdia. Štúdia bola cielená predovšetkým na mladých ľudí na 10 kľúčových trhoch (vrátane rozvojových). Výsledky boli potrebné rýchlo a cenovo efektívne.
NAŠE RIEŠENIE: Zrealizovali sme I-Instant prieskum na 10 trhoch v priebehu 2 dní. Nakoľko sme využili online aj mobilný panel pre regrutáciu a umožnili zúčastniť sa pomocou rôznych zariadení, podarilo sa pomocou I-Instant osloviť dostatočný počet respondentov z obmedzenej cieľovej skupiny osôb vo veku 15 až 24 rokov a taktiež sa otvorila možnosť zahrnúť do tejto štúdie rozvojové krajiny.
VÝHODY PRE KLIENTA: Klient mohol efektívne preveriť benefity výrobku aj na trhoch, na ktoré predtým nemal prístup. Dostal výsledky v priebehu niekoľkých dní, namiesto niekoľkých týždňov. Výsledkom bolo skrátenie inovačného cyklu o 2 mesiace a globálna harmonizácia benefitov výrobkov.

Využitie I-Instant pre zapojenie žien do prieskumu na citlivé témy
POTREBA KLIENTA: Zapojenie žien do prieskumu ohľadne dámskej hygieny môže byť výzvou predovšetkým v krajinách, kde sú tieto témy považované za tabu. Práve v tomto kontexte nás oslovil jeden FMCG klient. Našou úlohou bolo osloviť s touto témou ženy v afrických krajinách, naviac rýchlou a interaktívnou cestou. Cieľom prieskumu bolo nájsť najvhodnejšiu cestu, ako presvedčiť africké ženy osvojiť si túto kategóriu výrobkov. Prieskum sa zameral na identifikáciu a porozumenie bariér a motivátorov k nákupu a taktiež používania tohto druhu produktov.
NAŠE RIEŠENIE: Tento prieskum bol realizovaný vo dvoch fázach. Po kvantitatívnej fáze pomocou I-Instant nasledovala kvalitatívna fáza využívajúca možnosti Ipsos UU. I-Instant prebiehal len prostredníctvom mobilných technológií, poskytla ženám pocit bezpečia, čo je pre túto citlivú tému zásadné. Malá veľkosť zariadení a neprítomnosť opytujúceho umožnila ženám odpovedať v úplnom súkromí a dôvere. Druhá fáza zahŕňala online kvalitatívny prieskum prostredníctvom chatu, taktiež využívajúceho našu platformu. Respondentky uskutočnili 15 minútový individuálny rozhovor s miestnym moderátorom. Toto riešenie ponúklo možnosť ukázať rôzne stimuly a mať získané odpovede automaticky zapísané. Dostali sme sa tak hlbšie a porozumeli sme otázkam, ktoré vznikli na základe prvej fázy. Miera dôvernosti poskytnutá online prostredím opätovne významne prispela k získaniu bohatých informácií na riešenú tému.
VÝHODY PRE KLIENTA: Náš klient bol veľmi spokojný so všetkými aspektami štúdie. Významne sme ušetrili jeho čas aj náklady, pretože prieskum prebehol veľmi rýchlo a priniesol hodnotné informácie. Klient mohol sledovať zber dát online bez dodatočných nákladov na cestovanie. Vďaka rýchlosti mobilného a online zberu dát bol prieskum uskutočnený v priebehu jedného týždňa, zatiaľ čo na offline realizáciu by boli potrebné týždne. Naviac klient využil efektívnejšiu cestu, ako zapojiť svojich spotrebiteľov na týchto náročných trhoch, takže plánuje rozšíriť prístup aj do ďalších rozvojových krajín.