Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Inovácie a forecasting

Ipsos pomáha klientom urýchľovať inovačný proces tak, aby zodpovedal dnešnému, rýchlo sa meniacemu svetu. Naša odbornosť sa opiera o inovatívne prístupy, akými sú napríklad testovania "cez noc", prieskumy na rôznych zariadeniach, neuro prieskumy a integrácie rôznych riešení.

Klientský kontext

Ako môžeme inovovať rýchlejšie?
Ako sa dostaneme k relevantným insightom a nápadom na nové produkty?
Ako môžeme zvýšiť naše šance uspieť na trhu?
Ako rásť na trhu?

Riešenia

Ipsos ponúka rýchle testovanie "cez noc", prieskumy, ktoré je možné vypĺňať na rôznych zariadeniach, integrované kvalitatívne a kvantitatívne prístupy. Tieto rýchle a jednoduché riešenia, rovnako ako overené prognostické modely a simulátory, sú založené na našom inovačnom rámci (Innovation Success Framework), ktorý umožňuje robiť rozhodnutia rýchlejšie a lepšie.

Zameriavame sa na:

Vytvorenie konceptov na základe insightov a nápadov v priebehu troch dní

Pomocou Insight Acceleratoru vám pomôžeme vygenerovať a overiť hlavné insighty a nápady, a vytvoriť z nich hotový koncept. To všetko iba za tri dni.

Testovanie insightov, nápadov a konceptov do 24 hodín

Ponúkame robustné riešenie pre testovanie insightov, produktových ideí a konceptov "cez noc". Hlavnými výhodami tohto expresného riešenia sú možnosť testovania na všetkých zariadeniach, overené metriky predpovedajúce úspech a optimalizácia.

Testovanie konceptov a produktov

Náš ojedinelý spôsob testovania konceptov je pre respondentov atraktívny a zábavný. Prieskumy je možné vypĺňať na ľubovoľnom zariadení, pričom zobrazenie konceptov sa vždy prispôsobí. Výsledkom týchto prieskumov je vyhodnotenie najlepších konceptov, ich optimalizácia, určenie archetypu inovácie (jedná sa o inováciu prielomovú, úzkoprofilovú, či nejakú inú?) a taktiež možnosť výpočtu prognózy. Všetky koncepty sú naviac porovnané so skutočnou konkurenciou dostupnou na trhu.

Efektívna optimalizácia konceptov

S pomocou nástroja InnoConstruct si môžete otestovať jednotlivé časti konceptu a zistiť, ako sú atraktívne a v akej kombinácii majú najväčší potenciál. Pretože naše metriky nefavorizujú a priori nápady podobné produktom, ktoré už na trhu existujú, môžete si byť istí, že neprídete o naozaj prielomové inovácie. Prognózy predaja je možné určiť pre všetky možné kombinácie, bez nutnosti ďalšieho testovania.

Prognózy predajov

Pre správne riadenie inovácií a nastavenie reálnych očakávaní je nutné presne odhadnúť, ako sa bude inováciám na trhu dariť. Ponúkame predpoveď predajov vo všetkých fázach inovačného procesu, od testovania prvotných nápadov až po tzv. STM (Simulated Test Market), pre ktoré používame špičkové modely Designor a Vanis. Naviac ponúkame aj možnosť odhadu potenciálu vašej inovácie bez nutnosti akéhokoľvek zberu dát. S využitím našich znalostí o štruktúre trhu dokážeme odhadnúť predajný potenciál produktov v rôznych kategóriách a na rôznych trhoch už na samom začiatku inovačného procesu.

Prípadové štúdie

Vytvorte nové koncepty v priebehu troch dní:
Medzinárodný farmaceutický klient z Francúzska objavil novú formu vitamínu, od ktorej očakával, že by mohla zvýšiť frekvenciu konzumácie. Pomocou „Insight Acceleratora“ sme vytvorili a otestovali 40 insightov. Na základe najlepších z nich sme vytvorili 20 nápadov na nový produkt a 5 najlepších ideí slúžilo ako podklad pre päť finálnych konceptov. To všetko sme stihli za 3 dni.

Odhaľte včas zásadné inovácie:
Americká sieť reštaurácií potrebovala rýchlo pridať novú položku do svojho menu. Vďaka rýchlemu otestovaniu ideí cez noc, ktoré ponúkame, klient skrátil dobu rozhodovania o dva mesiace, zvýšil úspešnosť testovaných konceptov o 20% a znížil náklady o polovicu.

Ohodnoťte potenciál nového konceptu:
Klient chcel na trh uviesť novú značku a rozhodoval sa medzi tromi možnými konceptmi. Pomocou nášho nástroja na testovanie konceptov klient zistil, že jeho koncepty zodpovedajú archetypom: Me-Too, Overpriced a Good Start. Rozhodol sa ísť najjednoduchšou cestou a zvolil koncept zodpovedajúci archetypu Good Start.

Získajte najlepšie riešenie:
Pre nášho klienta sme hľadali najlepšiu možnú kombináciu insightov, benefitov a vône antibakteriálneho mydla. Pomocou porovnania s reálnou konkurenciou a využitím nášho overeného modelu sme túto najlepšiu kombináciu našli. Zo získaných výsledkov bolo možné pripraviť prognózu a klient na ich základe vytvoril reklamu.

Výpočet potenciálu inovácie bez zberu dát:
Klient zamýšľal inovovať v niekoľkých rôznych kategóriách a krajinách naraz. Pomohli sme mu identifikovať niekoľko kombinácií (krajina a kategória), ktoré mali potenciál dosiahnuť očakávaný predajný objem. Táto informácia mu pomohla rýchlo odštartovať inovačný proces a ušetriť čas a peniaze.