Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Ipsos Marketing sa špecializuje na riešenie otázok spojených s inováciami, porozumením trhu a pochopením nákupnej cesty zákazníkov. Ipsos Marketing pomáha klientom vytvoriť marketingovú stratégiu, nájsť nové príležitosti, pochopiť správanie zákazníkov, vyvíjať a zdokonaľovať značku, služby alebo produkty, skrátka optimalizovať marketingové investície klientov.

Porozumenie trhu Porozumenie trhu je základom takmer pre každú marketingovú činnosť. Ipsos sa preto zameriava na pochopenie ľudí, značiek a trhu, čo vedie k rastu firiem a podnikania. Čítajte viac
Stratégia značky Ľudské správanie v súčasnej dobe prechádza veľkou revolúciou, ktorá je spôsobená rozvíjajúcimi sa technológiami a globalizáciou. V dôsledku toho sa správne riadenie značky stáva čím ďalej väčšou výzvou. Ipsos pomáha svojim klientom budovať a posilňovať ich značky v dnešnom komplexnom svete. Čítajte viac
Inovácie a forecasting Ipsos pomáha klientom urýchľovať inovačný proces tak, aby zodpovedal dnešnému, rýchlo sa meniacemu svetu. Naša odbornosť sa opiera o inovatívne prístupy, akými sú napríklad testovania "cez noc", prieskumy na rôznych zariadeniach, neuro prieskumy a integrácie rôznych riešení. Čítajte viac
Testovanie produktov Ako popredný svetový poradca pre testovanie produktov ročnr otestujeme 7000 výrobkov a úspešne pomáhame uviesť na trh už 20 000 produktov. Čítajte viac
Testovanie obalov Vďaka mnohoročným skúsenostiam s testovaním obalov Ipsos pomáha klientom optimalizovať ich finálnu podobu. Je tak možné naplno využiť potenciál, ktorý majú obaly, ako jeden z hlavných spotrebiteľských touchpointov. Čítajte viac
Shopper štúdie Ipsos vybudoval globálny špecializovaný prístup k riešeniu otázok spojených s nákupným procesom spotrebiteľov. Shopper štúdie vám pomáhajú porozumieť súčasnému, dobre informovanému zákazníkovi. Čítajte viac