Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Ipsos Marketing sa špecializuje na riešenie otázok spojených s inováciami, porozumením trhu a pochopením nákupnej cesty zákazníkov. Ipsos Marketing pomáha klientom vytvoriť marketingovú stratégiu, nájsť nové príležitosti, pochopiť správanie zákazníkov, vyvíjať a zdokonaľovať značku, služby alebo produkty, skrátka optimalizovať marketingové investície klientov.

Porozumenie trhu Porozumenie trhu je základom takmer pre každú marketingovú činnosť. Ipsos sa preto zameriava na pochopenie ľudí, značiek a trhu, čo vedie k rastu firiem a podnikania. Čítajte viac
Stratégia značky Ľudské správanie v súčasnej dobe prechádza veľkou revolúciou, ktorá je spôsobená rozvíjajúcimi sa technológiami a globalizáciou. V dôsledku toho sa správne riadenie značky stáva čím ďalej väčšou výzvou. Ipsos pomáha svojim klientom budovať a posilňovať ich značky v dnešnom komplexnom svete. Čítajte viac
Inovácie a forecasting Ipsos pomáha klientom urýchľovať inovačný proces tak, aby zodpovedal dnešnému, rýchlo sa meniacemu svetu. Naša odbornosť sa opiera o inovatívne prístupy, akými sú napríklad testovania "cez noc", prieskumy na rôznych zariadeniach, neuro prieskumy a integrácie rôznych riešení. Čítajte viac
Testovanie produktov Ako popredný svetový poradca pre testovanie produktov ročnr otestujeme 7000 výrobkov a úspešne pomáhame uviesť na trh už 20 000 produktov. Čítajte viac
Testovanie obalov Vďaka mnohoročným skúsenostiam s testovaním obalov Ipsos pomáha klientom optimalizovať ich finálnu podobu. Je tak možné naplno využiť potenciál, ktorý majú obaly, ako jeden z hlavných spotrebiteľských touchpointov. Čítajte viac
Shopper štúdie Ipsos vybudoval globálny špecializovaný prístup k riešeniu otázok spojených s nákupným procesom spotrebiteľov. Shopper štúdie vám pomáhajú porozumieť súčasnému, dobre informovanému zákazníkovi. Čítajte viac
Kvalitatívny prieskum Vďaka tisícke kvalifikovaným prieskumníkom vo viac než 80 krajinách je Ipsos UU najväčšou kvalitatívnou komunitou na svete s najrozsiahlejším množstvom insightov. Čítajte viac
Healthcare prieskum Našich 60 expertov, ktorí pôsobia vo viac než 40 krajinách, podporuje našich klientov v priebehu celého životného cyklu značky (od nastavenia stratégie, cez uvedenie na trh až po optimalizáciu výkonu značky). Čítajte viac
Retail Performance Retail Performance je jedným zo svetovo najväčších poradenstiev zaoberajúcich sa analytikou maloobchodu, špecializujúci sa na mapovanie nákupného správania, monitoringom tzv. footfall a novými technologickými riešeniami. V spolupráci s globálnymi značkami vo viac než 50 krajinách naša expertíza pomáha identifikovať nákupné trendy a insighty v oblasti retailu za účelom zlepšenia celej zákazníckej skúsenosti. Čítajte viac