Oživiť život: Ipsos UU
Oživiť život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Insight Cloud

V Ipsose Vám pomôžeme s vylepšením obsahu vďaka technike Insight Cloud, procesu, ktorý zbiera informácie, ktoré sú relevantné k danej téme. Insight Cloud je „stále prebiehajúca“ platforma „socializovanej inteligencie“, ktorá generuje insighty z rôznych zdrojov a pretvára možnosti, ako môžu byť tieto insighty spojené, socializované a aktivované.

Klientský kontext

Ako vybudovať learning culture a prepojiť expertov za účelom lepších spoločných nápadov? 
Ako rozumieť poznatkom z iných častí firmy a ako sa vyhnúť opakovaniu projektu? 
Ako ušetriť čas a úsilie vďaka rýchlemu prístupu k najdôležitejším správam? 

Riešenia

Využívame platformu zvanú Insight Cloud, ktorá je prispôsobená Vašim potrebám. 
Všetky znalosti, trendy a pozorovania sú jednoduchým spôsobom zhromaždené na tejto platforme s cieľom vytvoriť ekosystém nápadov. 
Ipsos zastáva rolu kurátora a pretvára Váš kvalitatívny, kvantitatívny, sociálny a sekundárny výskum do multimediálnych insightov, ktorých hlavným spojovateľom je príbeh. Medzi-projektové insighty sú spojované a kontextualizované, nasleduje crowdsourcing s hlavnými zainteresovanými stranami. Podporná inteligencia je prepojená a potom aktivovaná skry workshopy a prax. 

Prípadové štúdie

Globálna tabaková spoločnosť si vyvinula teritórium hodnôt, na ktoré sa mali zameriavať budúce inovácie spolu s potrebným novým produktom, služby a aktivačné nápady. Naše jedinečné riešenie „curation“ posilnilo digitálne technológie v honbe za nápadmi, dokázalo posúdiť ohlas medzi spotrebiteľmi, a to všetko dodané vo forme dynamickej platformy, ktorá umožňuje pokračujúci proces ideation a activation.

Globálna spoločnosť s alkoholickými nápojmi stála pred výzvou rozšíriť svoje portfólio s platformami značiek, ktoré by mohli byť uplatnené globálne a pri tom lokálne prispôsobené. Platformy potrebovali čerpať zo základných ľudských insightov a univerzálnych životných aspektov, a preto bol potrebný globálny, multi – dimenzionálny prístup, ktorý by vyvinul široké povedomie a znalosti. Makrotrendy, prejav motivácií, clustery a insighty boli organizované v platforme Insight Cloud. Klient obdržal tzv. Book of Knowledge, ktorá spájala „knowledge“ zo všetkých krajín a bola ďalej predstavená skrz hĺbkový workshop. Cloud je zdieľaný s desiatimi rôznymi trhmi ako zdroj inšpirácie pre pole príležitostí, ktoré značky majú.