Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Ipsos Healthcare sa snaží inšpirovať svojich partnerov, ktorými sú farmaceutické a biotechnologické spoločnosti a výrobcovia zdravotníckych zariadení, k lepšej zdravotnej starostlivosti. Viac ako 700 našich expertov pôsobiacich vo viac ako 40 krajinách podporuje našich klientov v kľúčových obchodných rozhodnutiach počas celého životného cyklu produktu, a to od počiatočnej stratégie cez jeho uvedenie na trh až po optimalizáciu výkonu daného produktu.

V rámci Slovenska má Healthcare tím dlhoročnú tradíciu a skúsenosti z medzinárodnej spolupráce s ostatnými pobočkami Ipsos, ako aj z projektov realizovaných na lokálnej úrovni. Zameriavame sa na prieskumy orientované na lekárov a lekárnikov i na pacientov a „bežnú“ populáciu. Vďaka zázemiu lokálnych aj medzinárodných expertov sme schopní priniesť odpovede na prakticky akékoľvek otázky, ktoré Vás o Vašom produkte alebo o zákazníkoch zaujímajú.

Integrované rámce Spoločnosť Ipsos vyvinula komplexné prístupy naprieč celým životným cyklom produktu. Čítajte viac
Terapeutická odbornosť Spoločnosť Ipsos vytvorila päť globálnych špecializovaných centier pre rôzne ochorenia. Čítajte viac
Dáta z reálnej klinickej praxe (RWE – Real World Evidence) Spoločnosť Ipsos má silné portfólio syndikovaných multiklientskych dát a vlastného poradenstva. Čítajte viac
Diferencované poznatky Spoločnosť Ipsos ponúka odborné poznatky k objasneniu rôznych tržných situácií. Čítajte viac