Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare

Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare

OUR SOLUTIONS

Ipsos Healthcare sa snaží inšpirovať svojich partnerov, ktorými sú farmaceutické a biotechnologické spoločnosti a výrobcovia zdravotníckych zariadení, k lepšej zdravotnej starostlivosti. Viac ako 700 našich expertov pôsobiacich vo viac ako 40 krajinách podporuje našich klientov v kľúčových obchodných rozhodnutiach počas celého životného cyklu produktu, a to od počiatočnej stratégie cez jeho uvedenie na trh až po optimalizáciu výkonu daného produktu.

V rámci Slovenska má Healthcare tím dlhoročnú tradíciu a skúsenosti z medzinárodnej spolupráce s ostatnými pobočkami Ipsos, ako aj z projektov realizovaných na lokálnej úrovni. Zameriavame sa na prieskumy orientované na lekárov a lekárnikov i na pacientov a „bežnú“ populáciu. Vďaka zázemiu lokálnych aj medzinárodných expertov sme schopní priniesť odpovede na prakticky akékoľvek otázky, ktoré Vás o Vašom produkte alebo o zákazníkoch zaujímajú.