Ipsos má office už v 88 krajinách sveta

Ipsos Central Europe Cluster otvoril koncom roka 2016 v Rakúsku kanceláriu so sídlom vo Viedni.

Ipsos má office už v 88 krajinách sveta

Ipsos Austria bude fungovať ako full-serviceová agentúra, ktoré sa bude v rámci zamerania na prieskum trhu a verejnej mienky koncentrovať na lokálny rakúsky biznis, a to najmä v oblastiach Loyalty a Marketing. Nový office je súčasťou clustra Central Europe, ktorý zahŕňa i Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. „Našim cieľom je využiť skúseností z doterajších trhov i v Rakúsku a efektívne používať kapacitu v celom CE clustri,“ povedal Radek Jalůvka, CEO Ipsos Central Europe Cluster.

Všetky prieskumy v Rakúsku budú riešiť expertné tímy v Prahe a Bratislave za podpory tímov v Rakúsku riadených novou riaditeľkou Ipsos Austria, Karoline Sederl-Bartosch.

Ipsos-Rakousko Zľava: Julia Schober, Karoline Sederl-Bartosch (CEO Ipsos Austria) a Radek Jalůvka (CEO Ipsos Central Europe Cluster)

 

Kontakt: 
Michal Drobník

Client Service Director
+421 903 590 592
michal.drobnik@ipsos.com