Ipsos na Slovensku

Z hľadiska dosiahnutého ročného obratu sme tretia najväčšia prieskumná agentúra na Slovensku, prvá v Českej republike a druhá v Maďarsku. Vďaka tímu odborníkov na prieskum trhu ponúkame množstvo prieskumných nástrojov, ktoré zodpovedajú vaše potreby.

V roku 1992 vznikla v Českej republike spoločnosť Tambor, ktorá v roku 1997 otvorila svoju pobočku aj na Slovensku. Po dynamickom vývoji sa firma stala v roku 2007 súčasťou siete Ipsos – jednej z najväčších svetových prieskumných agentúr.

V roku 2011 sme sa spojili s prieskumnou sieťou Synovate, vďaka čomu sme posilnili svoju pozíciu a rozšírili portfólio produktov a riešení nielen na globálnej úrovni, ale aj pri štúdiách realizovaných na Slovensku. Od roku 2013 používame na Slovensku názov Ipsos.

V roku 2015 vznikol v Prahe Ipsos Central Europe Cluster pokrývajúci Českú republiku, Slovensko a Maďarsko a od októbra 2016 aj Rakúsko. Náš cluster od roku 2016 riadi celosvetový Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre.

Základné informácie:
Názov: IPSOS s. r. o.
Sídlo: Heydukova 12, 811 09 Bratislava
Kontakt: SKoffice@ipsos.com
IČO: 35 730 609
DIČ: 2020210720
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 15811/B