Ipsos Update - August 2019

Video ako efektívny nástroj marketingového prieskumu, výročie pristátia človeka na Mesiaci či aktuálne sociálne a politické problémy, to sú aktuálne témy augustového Ipsos Update.

Video tvorí v súčasnej dobe najväčšiu časť internetového obsahu, avšak iba veľmi malá časť marketingových a prieskumných dát je na videách založená. Video predstavuje nielen skvelý kvalitatívny nástroj pre získavanie insightov, ale tak isto je aj významným zdrojom kvantitatívnych dát. Ipsos report A New Type of Data: why video research has ballooned prináša inšpiráciu, ako efektívne zahrnúť video do marketingového prieskumu.

Medzinárodný prieskum What Worries the World monitoruje od roku 2010 najväčšie sociálne a politické problémy ako na globálnej, tak na lokálnej úrovni. Zúčastňuje sa ho vždy 19 000 respondentov z 28 krajín sveta. Za najväčšie problémy ľudia dlhodobo označujú nezamestnanosť, chudobu a sociálne nerovnosti, korupciu, kriminalitu a zdravotnú starostlivosť. Z dlhodobého hľadiska však vidíme zaujímavé posuny vo vnímaní týchto oblastí, najzaujímavejšie z nich prináša report The illusion of stability: What Worries the World:

  • Dochádza k stabilnému a dlhodobému poklesu vo vnímaní nezamestnanosti ako kľúčového problému, ktorého sa ľudia obávajú.
  • Aj keď si stále väčšina ľudí myslí, že sa ich krajina uberá zlým smerom, s rastom ekonomického blahobytu podiel týchto ľudí postupne klesá, rastie optimizmus obyvateľov.

  • Do popredia sa dostávajú environmentálne témy, obavy globálnych občanov o stav životného prostredia rastu.

Pri príležitosti výročia 50 rokov od pristátia človeka na Mesiaci zisťovali kolegovia v USA postoje verejnosti ku skúmaniu vesmíru Attitudes Toward Space Exploration. Zistili, že 2/3 Američanov považujú skúmanie vesmíru za nutnosť, cieľom by podľa nich malo byť najmä monitorovanie Zeme za účelom pochopenia environmentálnych zmien. Pokiaľ by mali možnosť, tretina Američanov by letela do vesmíru.

S odľahčením poňali výročie kolegovia z Veľkej Británie a obyvateľov sa pýtali, koho by najradšej vystrelili na Mesiac 😊. Koho Briti vybrali? A koho by ste na Mesiac poslali vy? Urobte si zábavný kvíz.

Detailné informácie a ďalšie zaujímavé témy nájdete v priloženom dokumente.

Spoločnosť