Ipsos Update - September 2020

Náš mesačný sumár noviniek z prieskumov a analýz Ipsosu hovorí o ďalších zisteniach z prieskumov o koronavíruse, o postojoch ľudí k interrupciám, kultúrnej zaujatosti a budovaní odolnej reputácie organizácií.

Obavy z koronavírusu sú vo viacerých krajinách opäť na vzostupe, zistili výsledky štúdie What Worries the World (Čo trápi svet) realizovanej v 27 krajinách. COVID-19 je opäť najväčším problémom v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Zároveň má 6 z 10 krajín dojem, že sa ich krajina uberá zlým smerom.

Pre kontrolu šírenia pandémie je nevyhnutná politická dôvera a kompetentný krízový manažment. Štúdia o politickej dôvere v Austrálii, Taliansku, Spojenom kráľovstve a v USA sa pozrela na to, ako obyvatelia jednotlivých krajín hodnotia reakcie svojich vlád na prebiehajúcu pandémiu. Austrálčania ocenili svojho premiéra Scotta Morrisona pomerne dobrým hodnotením.

Ďalšia štúdia sa v 25 krajinách bližšie pozrela na postoje obyvateľov k interrupciám. Výsledky ukazujú, že 7 z 10 ľudí zastáva názor, že by umelé prerušenia tehotenstva mali byť povolené. Najvyššiu podporu ukázali Švédi (88 %), Francúzi (84 %) a Briti (83 %). Ženy a ľudia s vyšším vzdelaním preukázali vyššiu mieru podpory pre interrupcie zdôrazňujúc, že ide v prvom rade o rozhodnutie ženy.

Štúdia Clean, Green and Affordable (Dosiahnutie rovnováhy medzi udržateľnosťou, hygienou a hodnotou v obaloch) sa zameriava na to, ako dnes musí balenie výrobkov nájsť rovnováhu medzi prioritami: novo akútnym dôrazom na hygienu, udržateľnosťou v čase klimatickej krízy a potrebou priniesť hodnotu počas recesie.

Odveký výskumný problém kultúrnej zaujatosti môže v globálnych výskumných štúdiách predstavovať problém. V štúdii Difference does not Mean Different (Rozdiel neznamená rozdielny), ktorá poskytuje nové dôkazy a vysvetlenia, ukážeme, ako je porovnávanie výsledkov medzi krajinami spoľahlivejšie.

Odolnosť reputcie sa v roku 2020 dostala do hľadáčika viacerých organizácií, pretože tieto museli reagovať na dopady pandémie. S poučením vyplývajúcim z tejto krízy sa zameriavame na to, ako budovať odolnosť pre ochranu reputácie spoločnosti do budúcnosti.

Spoločnosť