Ipsos MMA | Komerčná efektivita – komplexné modelovanie marketingového mixu
Ipsos MMA

Komerčná efektivita – komplexné modelovanie marketingového mixu

OUR SOLUTIONS
Zlepšovanie výkonnosti marketingu vďaka poskytovaniu podrobných informácií a praktických rád.

Modelovanie marketingového mixu sa rozvinulo na program prediktívneho merania, ktorý pokrýva ucelenejší súbor kľúčových oblastí podniku, nielen marketingu, ale tak isto predajných, finančných, prevádzkových, makroekonomických, sezónnych, konkurenčných a ďalších relevantných zdrojov dát, ktoré majú dopad na predaj. To umožňuje spoločnostiam nielen spätne posúdiť výkonnosť a návratnosť investícií v oblasti marketingu a iných oblastí podniku, ale tak isto aj využiť tieto znalosti synergických efektov k vytvoreniu lepších marketingových plánov. Plánov, ktoré majú priamy dopad na budúci predaj.

Niektoré z kľúčových otázok, na ktoré poskytneme odpovede:

  1. Aký bol dopad marketingových aktivít na predaj / zisk? Ako by zmeny v marketingovom pláne ovplyvnili budúci predaj?

  2. Čo je možné urobiť pre zlepšenie efektivity a účinnosti marketingových plánov?

  3. Ako môžem použiť modelovanie marketingového mixu k dosiahnutiu vyšších predajov a ziskov?

  4. Aká je optimálna úroveň výdajov a marketingových investícií podľa značky, krajiny, regiónu, kanálu a segmentu spotrebiteľov?

  5. Čo je možné urobiť pre lepšie cielenie v konkrétnych kanáloch?

  6. Aké sú synergické a atribučné efekty v rámci marketingu a ďalších kľúčových oblastí predaja (cena, propagácia, výroba atď.)?

  7. Aká je úloha jednotlivých médií (napr. vyhľadávanie v televíznom vysielaní)? Aká je úloha platených, neplatených a vlastných médií? Aká je synergia naprieč médiami?

  8. Aký je vplyv sponzorstva, podpory celebrít / športovcov, významných udalostí, sociálnych médií, umiestenia regálov, predajne, počasia, konkurencie a pod.?

  9. Ako ovplyvňujú tržby prevádzkové faktory ako je cena, nové produkty, zmenu balenia, zásoby a propagáciu?


Ipsos MMA poskytuje klientom integrované, priebežné riešenia vrátane správy dát, prediktívneho modelovania, softwaru a poradenstva, ktoré zodpovedajú tieto a ďalšie otázky.