Oživiť život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Komunity

Komunity umožňujú vytvárať značkám kolaboratívne prostredie a interakciu s ľuďmi v reálnom čase. Pomôžu Vám získať nápady, naštartovať inováciu a získať vplyv, to všetko vďaka prístupu k publiku, ktoré je hneď po ruke a ochotné poskytnúť užitočné podnety.

Klientský kontext

Ako hlbšie porozumieť trhu alebo svojmu produktu? 
Ako umocniť vytváranie a komunikáciu nových nápadov, ktoré vedú k lepším inováciám? 
Ako porozumieť zákazníckej ceste k nákupu? 
Ako zistiť nové trendy alebo nesplnené potreby zákazníka? 
 

Riešenia

Náš prístup založený na vzájomnom zapojení vytvára príjemné prostredie, v ktorom sa účastníci komunity vyjadrujú úprimne a otvorene, čo vedie k hlbšiemu porozumeniu spotrebiteľom a k zaujímavým zisteniam. 
Naše komunity sú riadené certifikovanou platformou, ktorá využíva najnovšie online technológie. Vďaka možnosti využitia širokej škály kvalitatívnych a kvantitatívnych nástrojov môže byť komunita ušitá na mieru vašim špecifickým cieľom výskumu. 
Máme potrebnú odbornosť k prepojeniu rôznych zdrojov dát a dostatok zainteresovaných strán k lepšiemu pochopeniu dát a ich výsledkov. 
 

Prípadové štúdie

Pracujeme na nich, ďakujeme za trpezlivosť.