Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty
Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Leadership a firemná kultúra

Schopnosť viesť firmu je kľúčovým faktorom akejkoľvek transformácie. Naše riešenia pomáhajú zlepšovať spôsoby riadenia spoločnosti, firemnú kultúru i komunikáciu vo firme. Samozrejme do zmien aktívne zapájame manažérov a podporujeme ich pri implementácii výsledkov. Podporujeme vás pri implementácii zmien.

Klientský kontext

Ako definovať leadership model a hodnoty, ktoré sú v súlade s našou stratégiou?
Ako identifikovať a podporiť vhodné nástroje vedenia ľudí a motivujúce manažérske praktiky?
Ako podporiť našich lídrov k implementácii firemnej stratégie?
Ako zlepšiť komunikáciu vo vnútri firmy?

Riešenia

Strategická angažovanosť

Vyhodnotíme úroveň zapojenia vašich lídrov a manažerov a navrhneme ďalší postup.

Definovanie leadership modelu

Pomáhame nájsť leadership model postavený na vašich potrebách a súčasnej situácii v spoločnosti. Zisťujeme, ako vidia manažéri sami seba a ako ich vidia zamestnanci.

Vyladenie firemnej kultúry v rôznych oblastiach - napr. orientácia na zákazníka, dodržiavanie pravidiel, bezpečnosť práce…

Pomáhame nájsť cestu k zlepšeniu správania zamestnancov a k dodržiavaniu nevyhnutných pravidiel a postupov. Zisťujeme, ako podporiť zmenové programy, čo im bráni.

Zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti vo všetkých fázach cesty zamestnanca - reputácia a atraktivita spoločnosti, náborový proces, nástup a adaptácia zamestnancov, rozvoj a zapojenie, odchod zo spoločnosti:

  • Posúdime kvalitu nástupných procesov a vyhodnotíme momenty pravdy, získame reálnu spätnú väzbu od zamestnancov či kandidátov
  • Identifikujeme rozdiely medzi sľubmi zamestnávateľa a reálnou skúsenosťou zamestnanca či kandidáta
  • Vyhodnotíme schopnosť vašej organizácie zapracovať a začleniť nových zamestnancov, nájdeme ich silné i slabé stránky
  • Pomôžeme nastaviť a segmentovať vašu HR ponuku

Zefektívnenie komunikácie vo vnútri spoločnosti

Zistíme, aké kanály sú využívané, aké sú populárne a ako zefektívniť nastavenie nepriamej  komunikácie (newslettery, maily, online aplikácie, firemní časopisy…) a podporiť osobnú komunikáciu.

Nájdenie správnych zamestnancov pre vašu spoločnosť

Vďaka spolupráci s poprednými HR konzultantmi vám pomôžeme i s hľadaním najvhodnejších zamestnancov.

Prípadové štúdie

Popredná spoločnosť poskytujúca komoditnú služby pripravila v roku 2013 nový ambiciózny strategický plán, zameraný na zásadné organizačné a kultúrne zmeny. Kľúčové bolo získať pre tieto zmeny manažérov, preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo pred implementáciou zistiť akú podporu má u svojich kľúčových ľudí. Ipsos bol vybratý pre realizáciu tohto strategického prieskumu zahrňujúceho 3000 kľúčových manažérov v 69 krajinách. Ipsos poskytoval rozsiahlu podporu ako pri zbere dát, tak pri predstavení výsledkov (napr. prezentácia pre všetky Steering Comitee, podpora komunikácie a následné akčné plány). Úspech programu viedol k realizácii ďalšieho prieskumu v roku 2015 v ešte väčšom rozsahu, aby mohli nastavené zmeny úspešne pokračovať.

Významná banková a finančná skupina si vybrala v roku 2009 Ipsos, aby jej pomohol porozumieť nálade v spoločnosti. Prvá vlna zamestnaneckého barometru v roku 2009 zjednocovala rôzne zamestnanecké výskumy cez celú spoločnosť a bolo pri nej oslovených 83 000 zamestnancov v 30 krajinách. V rokoch 2011, 2013 a 2015 sa prieskum opakoval a teraz je do neho zapojených viac než 130 000 zamestnancov v 82 krajinách (a v 26 jazykoch). Stal sa tak skutočným manažérskym nástrojom, ktorý pomáha pri zmenách. V poslednej vlne sa spoločnosť pri zamestnaneckom barometri opäť zamerala primárne na svoje hodnoty a model leadershipu.