Market Understanding | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Market Understanding

OUR SOLUTIONS
Poznajte, kam smeruje váš trh a identifikujte svoje najlepšie príležitosti pre váš rast.

Náš prístup Usage & Attitude integruje viac dátových zdrojov pre celkové porozumenie vašej značky a celej kategórie. Naše skúsenosti so segmentáciou nám umožňujú definovať ciele rastu a definovať premenné, ktoré ovplyvňujú výber značiek. Naše štúdie Market Landscape & Sizing pomáhajú klientom pochopiť, ako spotrebitelia vnímajú daný trh, ako využívajú ich produkty a čo ich motivuje.

Modular Usage and Attitude (U&A)

Naše modulárne U&A štúdie používajú prístup, ktorý umožňuje včasné insighty a rýchlu spätnú väzbu. Pre celkové porozumenie značky integrujeme viac zdrojov dát a nachádzame odpovede na biznisové otázky ako napr.: Kam smeruje moje značka? Aké sú riziká pre moju značku? Aké sú hrozby a príležitosti týkajúce sa rastu mojej značky?

Východzím bodom nášho modulárneho U&A je úvodné stretnutie (kick-off meeting), ktoré identifikuje medzery v znalostiach, nasledované fázami, ktoré môžu zahŕňať prieskumy s využitím mobilného zariadenia, etnografiu alebo analýzu sociálnych médií. Po každej fáze robíme workshopy, aby sme mohli naše výsledky a postrehy pretaviť do konkrétnych krokov.

Cieľom je zhromaždiť relevantné informácie v potrebnom časovom horizonte pomocou behaviorálnych a implicitných techník (pasívne meranie, vizuály/video atď.).

Segmentácia

Ipsos má hlboké skúsenosti so segmentáciou, ktoré nám umožňujú definovať ciele rastu, vybrať premenné, ktoré riadia voľbu značky, analyzovať výsledky a zaistiť, aby bola segmentácia začlenená do vašej organizácie. Náš prístup ide nad rámec postojov, zahŕňa behaviorálne ukazovatele, ako sú spotreba a výdaje, a využíva sociálne dáta k obohateniu profilov segmentov. Okrem toho môžeme vašu segmentáciu prepojiť s databázami (napr. Customer Relationship Management a Data Management Platform), aby sme Vám pomohli zamerať sa na vaše priame marketingové kampane.

Naše segmentačné prístupy je možné aplikovať vo všetkých fázach marketingového cyklu: vývoj produktov a komunikácia, cielenie na spotrebiteľov, optimalizácia vášho portfólia atď.

Market Landscape & Sizing

Štúdie Market Landscape pomáhajú klientom pochopiť, ako spotrebitelia štrukturujú trh, a to na základe toho, ako vnímajú a používajú produkty a aké sú ich potreby, ktoré tieto produkty uspokojujú. Odpovedáme na biznisové otázky ako napr.: Ako sa spotrebitelia v mojej kategórii navigujú? Existujú nejaké príležitosti pre rozšírenie značky? Ako môžem optimalizovať svoje portfólio produktov a značiek?

Používame flexibilný prístup, ktorý priblíži mikro perspektívu kategórie (napr. detail na úrovni výrobku) alebo sa oddiali na susedné kategórie. Využívame analýzu sociálnych médií, aby sme našim klientom pomohli udržať náskok zohľadňujúci dynamiku kategórie.