Média a komunikácia značky: Ipsos Connect

Médiá a komunikácia značky: Ipsos Connect

OUR SOLUTIONS

Ipsos Connect sa špecializuje na výskumy, ktoré pomáhajú prepojiť médiá, značky a ľudí prostredníctvom zaujímavého obsahu, reklamy a relevantného mediálneho plánovania. Pomáhame našim klientom vytvárať skvelé kampane, ktoré posilňujú vzťah zákazníkov k ich značkám a podporujú ich predaj. Médiám pomáhame vyberať obsah, ktorý dokáže zaujať publikum a prináša tak majiteľom médií i zadávateľom reklamy ekonomickú hodnotu. Kľúčovým prvkom našich strategických riešení sú ľudia samotní.

Meranie a hodnotenie cieľových skupín a platforiem Ako globálny líder v oblasti merania cieľových skupín a médií poskytujeme informácie pre zadávateľov reklamy, ktorí potrebujú komunikovať svoje produkty a služby, pre majiteľov médií, ktorí zaceňujú svoje reklamné portfólio a napokon pre mediálne agentúry, ktoré plánujú a nakupujú médiá v mene inzerentov.

Čítajte viac
Plánovanie a vytváranie obsahu a komunikácií Na začiatku každej úspešnej kampane stojí idea, ktorá silne rezonuje so zákazníkom – „big“ idea. Ipsos Connect vám pomôže vždy, keď tvoríte ústrednú ideu svojej kampane, alebo plánujete čo najefektívnejšiu mediálnu stratégiu, ako osloviť tú správnu cieľovú skupinu pre svoju kampaň. Čítajte viac
Testovanie komunikácií pred ich finalizáciou a nasadením V dnešnej dobe je mnoho ciest, ako reklamou zákazníka zaujať, ovplyvniť a upevniť, alebo naopak zmeniť spôsob, ako sa pozerá na vašu značku. Ipsos Connect ponúka množstvo validovaných riešení ako vyvinúť, optimalizovať, alebo zhodnotiť potenciál vašich reklám a dosiahnuť úspech pri ich nasadení. Čítajte viac
Riadenie značiek prostredníctvom merania výkonu na trhu Značky neexistujú vo vákuu. Zákazník a konkurenčné prostredie sa mení, vyvíja, čo vytvára neustály tlak na výkon značky a efektivitu jej komunikácie. Manažéri majú v súčasnej dobe k dispozícii viac ukazovateľov výkonnosti značky ako kedykoľvek predtým. Podstatné však je, aby tieto ukazovatele viedli ku stanoveniu najvhodnejšej stratégie pre ďalší rast značky. Čítajte viac