Prieskum verejnej mienky a reputácia spoločností: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Medzinárodný prieskum

Ipsos má roky skúseností v oblasti prieskumu medzinárodných trendov. Vďaka prevereným nástrojom a bohatým skúsenostiam expertov v oblasti prieskumu po celom svete dokážeme pomáhať nie len súkromnému sektoru, ale aj verejným organizáciám, agentúram a vláde v dosahovaní ich cieľov.

Klientský kontext

Analyzovať spotrebné správanie a postoje obyvateľov naprieč rôznymi štátmi a kultúrami
Sledovať vybrané témy v reálnom čase
Pochopiť prostredie biznisu a investícií
Pre-testovať a vyhodnotiť komunikačné kampane na medzinárodnej úrovni
Pracovať efektívnejšie s národnými lídrami vďaka pochopeniu ich názorov
Porovnávať rozvinuté krajiny a krajiny rozvojového sveta

Riešenia

Našim klientom umožňujeme vložiť zistenia do kontextu nášho mesačného prieskumu Global @dvisor o postojoch občanov, ktorý má na starosti náš medzinárodný tím vo viac než 20 krajinách.

Medzinárodný prieskumný tím zahŕňa expertov, ktorí navrhujú a riadia komplexné prieskumné štúdie s využitím celého radu kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov naprieč krajinami. Naša globálna sieť pokrýva 88 krajín a disponuje možnosťou zberu dát takmer vo všetkých krajinách sveta.

So skúsenými medzinárodnými odborníkmi z oblasti prieskumu, koordinačnými nástrojmi a internými metodologickými skúsenosťami poskytujeme našim klientom vo verejných, súkromných a neziskových odvetviach vysoko kvalitné dáta z takmer akejkoľvek krajiny sveta.

Syndikovaný prieskum

Ipsos Global @dvisor je mesačný on-line prieskum zameraný na 18 500 osôb vo viac ako 20 krajinách sveta.

Global @dvisor slúži k poskytovaniu dát pre Ipsos syndikované správy a vlastné klientské prieskumné projekty. Jedná sa o plne flexibilný nástroj, ktorý môže byť špeciálne prispôsobený vašim potrebám (či už sa chcete opýtať na jednu otázku, alebo širšiu škálu otázok, pokryť všetkých 25 krajín, alebo len niekoľko z nich).

Každý mesiac Global @dvisor pokrýva 63 % svetovej populácie a krajiny, ktoré predstavujú 82 % svetového HDP.

Krajiny a veľkosti vzoriek

N = 1 000: Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Japonsko, Španielsko a Spojené štáty.

N = 500: Argentína, Belgicko, Chile, Kolumbia, Maďarsko, Izrael, Mexiko, Peru, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia, Južná Afrika, Južná Kórea, Švédsko a Turecko.

Globálne syndikované správy

PCSI – prebiehajúci od roku 2010, The Thomson Reuters / Ipsos Mesačný primárny index spotrebiteľského sentimentu (PCSI) je mesačný národný prehlaď o postoji spotrebiteľov k súčasnému a budúcemu stavu miestnych ekonomík, osobnej finančnej situácii, úsporám a dôvere k investíciám.

The Economic Pulse of the World – Táto mesačná správa zahŕňa hodnotenie občanov súčasného stavu ekonomiky ich krajiny z celkovej globálnej perspektívy.

Riešenie pre vlastný prieskum

Ipsos bežne realizuje kvantitatívne a kvalitatívne štúdie všeobecnej populácie, rovnako ako cielené štúdie po celom svete. Naše skúsenosti s poskytovaním komplexných medzinárodných prieskumov sú bezkonkurenčné. V uplynulých rokoch sme úspešne dokončili rozsiahle projekty v mene početných klientov – globálnych a národných organizácii, vrátane medzinárodných finančných inštitúcií, agentúr OSN, medzinárodných inštitúcií, agentúr, nadácií, mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií a ďalších organizácií medzinárodného zamerania.

Prípadové štúdie

Medzinárodná nezisková organizácia každoročne využíva Global Advisor ako nástroj na prieskum obáv ich občanov na možné celosvetové hrozby. Výsledky prieskumu poskytujú kontext pre vlády a ďalších, aby boli informovaní o tom, čoho sa ich občania obávajú.

Medzinárodná nezisková organizácia využíva Global @dvisor každoročne na prieskum občanov v 24 krajinách. Zisťované sú názory občanov na možné hrozby po celom svete. Výsledky sa používajú na sledovanie obáv občanov každý rok a poskytujú kontext pre vlády a ďalších, aby boli informovaný o tom, čo si ich občania myslia.

Popredný poskytovateľ energií zisťuje mesačne najobľúbenejšie témy vo svojom koncerne, aby mohol ďalej lepšie informovať nielen o svojich obchodných činnostiach, ale aj o dianí v koncerne.

Vládne oddelenie zodpovedné za správu zahraničnej pomoci meralo ekonomické a sociálne náklady násilia páchaného na ženách a dievčatách v krajinách s nízkym stredným príjmom. Cieľom prieskumu bolo informovať verejnú a sociálnu politiku v oblasti poskytovania právnych, zdravotných a sociálnych služieb, a v neposlednom rade taktiež posun právnych noriem, ktoré podporujú násilie na ženách.

Prieskum finančnej inštitúcie, ktorý skúma názory Rómov a populácie rómskeho pôvodu v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Jeho účelom je zlepšenie života Rómov, vďaka pochopeniu postojov a bariér, ktoré bránia ich integrácii do širšej spoločnosti.

Spoločnosť