Média a komunikácia značky: Ipsos Connect
Médiá a komunikácia značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Meranie a hodnotenie cieľových skupín a platforiem

Ako globálny líder v oblasti merania cieľových skupín a médií poskytujeme informácie pre zadávateľov reklamy, ktorí potrebujú komunikovať svoje produkty a služby, pre majiteľov médií, ktorí zaceňujú svoje reklamné portfólio a napokon pre mediálne agentúry, ktoré plánujú a nakupujú médiá v mene inzerentov.

Klientský kontext

V digitálnej dobe, v rýchle sa meniacich a zbližujúcich sa svetoch médií, obsahu, telekomunikácií a technológií sú informácie, prepojujúce tieto skôr oddelené svety, kľúčové. Hlboké porozumenie cieľového publika a jeho mediálnej spotreby je dôležité, aby ste mohli urobiť relevantné rozhodnutia.ste mohli urobiť relevantné rozhodnutia.

Riešenia

Meranie publika

Meranie a porozumenie divákov je jadrom mediálneho výskumu. Celosvetovo Ipsos zodpovedá za viac než 70 programov zameraných na meranie publika, vrátane globálnej Affluent Study.

Vo všetkých krajinách využívame množstvo prístupov, ktoré maximalizujú reprezentatívnosť výskumov i odozvu divákov. Tieto prístupy zahrňujú telefonické rozhovory, osobné rozhovory a online zbery dát prostredníctvom špecializovaných panelov. Za dôležité v dnešnej dobe považujeme to, že náš prístup k médiám je tzv. „brand-centric“, teda zameriava sa na spotrebu obsahu bez ohľadu na platformu, tzn. najskôr sa napr. čitateľov opýtame na ich značku novín na akejkoľvek platforme, potom zisťujeme, na ktorej platforme túto značku čítajú. Tento prístup v dnešnej dobe konvergencie médií považujeme za najvhodnejší.

MediaCell

MediaCell je náš systém pasívneho merania publika a médií. V porovnaní so zavedenými metódami merania publika ponúka širšiu škálu možností. Umožňuje klientom porozumieť svojim zákazníkom, či už ide o ich mediálnu spotrebu v rôznych mediatypoch alebo o ich vystavenú marketingovú komunikáciu.

MediaCell je všestranné riešenie s množstvom potenciálnych aplikácií, zahrňujúcich:

  • Personal meter: sleduje mediálnu spotrebu jednotlivcov, či už ide o jednotlivé mediatypy alebo o vyhodnotenie vplyvu reklamných kampaní v rámci mediamixu (MediaCell pre zadávateľa reklamy)
  • People meter: cenovo dostupná alternatíva k tradičným meracím prístrojom kombinuje zariadenie merajúce každodenné využívanie TV s ďalšími výhodami moderného dotykového užívateľského rozhrania.
  • Set meter: poskytuje informácie o tom, čo je sledované v domácnosti a používa pokročilé techniky modelovania, aby identifikoval diváka. Jedná sa o cenovo dostupnú cestu pro tvorbu panelov.

Prípadové štúdie

Mnoho tlačených titulov, napr. časopisy ako sú Time a Fortune, alebo špecializované televízne stanice ako CNN, BBC World a The Discovery Channel – sú príliš úzko zamerané na to, aby boli detailne podchytené vo všeobecných mediálnych výskumoch. Z toho dôvodu dlhodobo využívajú Ipsos Affluent Survey, aby im pomohli nakupovať a predávať reklamný priestor a čas inzerentom a mediálnym agentúram. Affluent Survey je často jediný spôsob, ako sa zamerať na kľúčových zákazníkov v určitých obchodných odvetviach, ktoré sú zamerané na úzku cieľovú skupinu spotrebiteľov s vysokým príjmom. Patria sem letecké spoločnosti, hotely, výrobcovia luxusných automobilov a poskytovatelia finančných služieb.