Meranie počúvanosti rádií/audia
Audience Measurement

Meranie počúvanosti rádií/audia

OUR SOLUTIONS
Pochopenie poslucháčov rádia/audia.

Pomáhame mediálnym spoločnostiam, ktoré ponúkajú rádiový a/alebo audio obsah, aby porozumeli a využili veľkosť, zloženia a tok svojich poslucháčov medzi rôznymi stanicami a platformami. Tieto dáta sú zdrojom rozhodnutí o tom, ako najlepšie vyťažiť poslucháčov zaujímavým obsahom a ako propagovať špecifické programy poslucháčom vysokej hodnoty. Dáta sú naviac využívané pre predaj reklamného inventára medzi mediálnymi spoločnosťami a mediálnymi agentúrami nakupujúcimi v mene marketérov.

Ipsos využíva celý súbor metód pre meranie poslucháčov rádia vo viac ako 30 krajinách po celom svete. Patria medzi ne posluchové denníky, telephone recall studies a pasívne merania media cell smartphone. Vo všetkých prípadoch požiadame, aby sa meraní zúčastnila reprezentatívna vzorka ľudí. V prípade denníkov požadujeme, aby si ľudia po dobu siedmich dní zaznamenávali všetky rádiostanice, ktoré počúvali. Každú štvrťhodinu sú požiadaní, aby označili stanice, ktoré počúvajú, použité platformy (napr. rádiostanice, smartfón alebo iné zariadenie) a kde sa nachádzajú (doma, v aute, v práci atď.). Diáre môžu byť v papierovej forme alebo online, vypĺňané cez počítač, tablet alebo smartfón podľa preferencií.

Telefonický produkt day-after-recall sa zameriava na počúvanie z predošlého dňa, opäť sa pýtame na počúvané stanice, použité platformy a miesta, kde rádio/audio počúvali za každú štvrťhodinu.

Naša aplikácia gold standard media cell detekuje audio pomocou špeciálneho kódu vloženého do audio streamu v zdroji a/alebo vzorkovaním útržkov zvukov a ich priradením k referenčnej databáze. V oboch prípadoch môže byť určený zdroj, čas a miesto expozície na veľmi detailnej úrovni. Kombinácie týchto dvoch dátových zdrojov nám umožňuje zachytiť počúvanie živého aj časovo posunutého audio obsahu na akomkoľvek zariadení, či už prostredníctvom slúchadiel alebo bez, a my môžeme reportovať na úrovni, ktorú trh vyžaduje, napríklad aj minútu po minúte.