Meranie publika naprieč viacerými platformami
Audience Measurement

Meranie publika naprieč viacerými platformami

OUR SOLUTIONS
Meranie sledovanosti naprieč zariadeniami a platformami.

MediaCell for Cross-Platform (MXP) pomáha mediálnym spoločnostiam, ktoré ponúkajú obsah naprieč rôznymi médiami a rôznymi platformami, aby lepšie porozumeli celkovej veľkosti a hodnote svojho publika a jeho toku medzi rôznymi video a audio platformami. Napríklad verejnoprávne vysielacie stanice často distribuujú obsah naprieč televíziou, rádiom a online médiami. Historicky boli tieto organizácie schopné pozrieť sa na každú oblasť zvlášť, spolu už nie. Tieto dáta im pomáhajú preukázať svoju hodnotu vládnym podporovateľom a môžu sa pozrieť na to, ktoré platformy publikum používa. Často krát sa chcú aj inzerenti pozrieť na výkon rôznych médií, čo boli doteraz schopní urobiť iba s použitím jedného prístupu.

Ipsos navrhol aplikáciu, ktorá spája možnosť merať vystavenie obsahu videa alebo audia (MediaCell) s možnosťou sledovať online správanie naprieč zariadeniami minútu po minúte. Naregrutovaná je reprezentatívna vzorka ľudí a tí sú požiadaní, aby si inštalovali našu aplikáciu na ich smartfóny a na všetky zariadenia, ktoré používajú na prístup k mediálnemu obsahu.

Vo Veľkej Británii systém funguje od roku 2018 a je prvým pasívnym, jednozdrojovým, multimediálnym, multiplatformovým systémom na meranie sledovanosti na svete.