Oživiť život: Ipsos UU
Oživiť život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Mobil

Applife je certifikovaná Ipsos aplikácia, ktorá využíva mobilný telefón ako nástroj kvalitatívneho výskumu.

Klientský kontext

Ako lepšie porozumieť Vašim spotrebiteľom využitím exploratívneho výskumu? 

  • Zapojenie spotrebiteľov nech už sa nachádzajú kdekoľvek
  • Využitie vlastných mobilných prístrojov spotrebiteľov na zber škály dát spájajúcich písaný text, emócie, momentálnu polohu a fotky
  • Kombinácia s detailnými online denníkmi alebo dotazníkmi s cieľom lepšie pochopiť správanie a postoje. 

Ako lepšie porozumieť Vašim spotrebiteľom pri práve prebiehajúcej udalosti? 

  • Plné využitie výhod mobilného telefónu ako prístroja pre prieskum v reálnom čase. 
  • Spolu s kontextovými otázkami k pochopeniu zážitku z prebiehajúcej udalosti. 
     

Riešenia

Applife je plne navrhnutý pre kvalitatívny prieskum: Umožňuje textové správy, fotky, videá, GPS lokáciu. 
Behom rozhovoru: 

  • Moderátor môže reagovať na odpovede účastníkov a dopytovať sa pokiaľ je to potrebné
  • Účastníci majú možnosť interakcie medzi sebou a s moderátorom. 
  • Všetci zúčastnení pozorovatelia na klientskej strane môžu sledovať všetku aktivitu v reálnom čase. 

Prípadové štúdie

Pracujeme na nich, ďakujeme za trpezlivosť.