Ipsos MMA | Multi-Touch Attribution (MTA) | Ipsos
Ipsos MMA

Multi-Touch Attribution (MTA)

OUR SOLUTIONS
Modely Multi-Touch Attribution (MTA) umožňujú marketingovým špecialistom zlepšiť účinnosť komunikácie cez jednotlivé digitálne kanály.

Merajú a zvyšujú efektivitu komunikácie naprieč jednotlivými kanálmi tak, že pomáhajú marketingovým špecialistom zacieliť na konkrétne skupiny zákazníkov pomocou ponúk a kampaní, ktoré poskytujú relevantnejší a ucelenejší obsah.

Tento prístup poskytuje plne integrovanú analýzu naprieč online a offline kanálmi na úrovni zákazníka, pričom zohľadňuje všetky predajné faktory a analyzuje skutočnú mieru nárastu predaja z reklamy na kontaktných touchpointoch.

Ako Ipsos MMA poskytne odpovede na konkrétne potreby klientov

Kombinujeme softvérovú analytiku a platformy pre správu dát s poradenstvom. Táto služba zaisťuje nepretržitú validáciu, aby zaistila nielen presnosť modelu, ale tak isto pomohla spoločnostiam rýchlo integrovať a reagovať na ich zistenia.

Riešenie MTA od divízie MMA spoločnosti Ipsos poskytuje marketingovým a finančným riaditeľom jednotný prístup, ktorý berie v do úvahy ich rozhodovacie možnosti a cykly obchodného plánovania. Implementuje zrozumiteľné a overené výsledky do prebiehajúcich obchodných operácií. Kadencia výsledkov je v súlade s ich cyklami plánovania a riadenia.