Manažment zberu & poskytovania dát: Ipsos Observer
Zber a poskytovanie dát: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Omnibus

Ako poskytovateľ globálneho prieskumu trhu, spoločnosť Ipsos disponuje rôznymi typmi omnibusov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim potrebám z hľadiska geografického pokrytia, reprezentatívnej vzorky, rýchlosti a cenovej konkurencieschopnosti. Ponúkame tiež medzinárodnú koordináciu a poskytujeme výsledky v rôznych užívateľsky prívetivých podobách.

Klientský kontext

Potrebujete mať prístup k dátam v rôznych krajinách v rovnaký čas?
Chcete rýchlu a cenovo dostupnú odpoveď na vaše obchodné otázky?
Chcete mať spoľahlivé dáta poskytované nezávislou agentúrou pre prieskum trhu?

Riešenia

Kladieme dôraz na vaše prieskumné ciele, geografické požiadavky, cieľovú skupinu, požiadavky na cenu a výstup. Náš tím s vami bude spolupracovať, aby vám pomocou nášho online omnibusu poskytol to najvhodnejšie riešenie podľa vašich potrieb.

Online Omnibus (I-Omnibus) ponúka výborný kompromis medzi rýchlosťou, cenou a reprezentatívnosťou vzorky. Je preto ideálny pre lokálne alebo medzinárodné prieskumy, kde požadujeme reprezentatívne dáta z hľadiska veku, pohlavia a vzdelania v celej krajine.

Medzinárodný omnibus sa používa pre prieskumy na takmer všetkých svetových trhoch. Spravili sme rozsiahle omnibusové prieskumy vo viac než 50 krajinách po celom svete a vybudovali sme rozsiahlu sieť podobných dodávateľov omnibusov. Všetci títo dodávatelia sú zaviazaní poskytovať tie najlepšie omnibusove prieskumy a pracovať na základe našich prísnych pravidiel pre dodržanie kvality, pre zaistenie plynulého priebehu vašich projektov.

Prípadové štúdie

Behaviorálna štúdia z medzinárodného prostredia
S rastúcim využívaním internetu (predovšetkým e-mailu) narastá množstvo zasielania nevyžiadaných komerčných správ (spamov) a tak vzniká nový pojem „junk mail“. Ako sú v skutočnosti takéto maily efektívne? Náš klient sa potreboval rozhodnúť, či by bol „spamming“ hospodárnym spôsobom, ako sa priblížiť budúcim zákazníkom ohľadne rôznych služieb a kategórií produktov. S využitím služby online omnibus na odlišných trhoch, ako sú Veľká Británia, Nemecko, Spojené štáty, Kanada a Brazília, sme boli schopní odhadnúť podiel neprečítaných spamov. Okrem toho sme zistili, ktoré demografické skupiny sú najviac ovplyvnené spam marketingom a taktiež kategórie produktov a služieb, ktoré sú najlepšie predávané prostredníctvom spamovania a úroveň spokojnosti s nákupom po spam kampani.

Syndikovaný prieskum
Mnoho rokov robíme prostredníctvom Face-to-Face omibusu veľkú syndikovanú finančnú trackingovú štúdiu. Tá zahŕňa využívané investičné produkty, znalosť značky, image značky, konzumáciu médií a budúcnosť nákupného správania. Prieskum poskytuje výstupy všetkým členom skupiny, ktorí používajú Memphis Survey Explorer. Software umožňuje užívateľom robiť komplexné analýzy a umožňuje im vytvárať tabuľky a grafy jedným stlačením tlačítka. Taktiež sme úspešne modelovali dáta získané týmto prieskumom pri predpovedi pravdepodobnosti pohybu (rastu alebo poklesu) na burzovom trhu.

Globálne hodnotenia zdravia značky
Najznámejšie farmaceutické spoločnosti každoročne požadujú informácie o výkone ich značiek vzhľadom na konkurenciu a postavenie na medzinárodnom trhu. Ako súčasť našej globálnej služby Omnibus sme schopní poskytnúť komplexnú znalosť oblasti, v ktorej si klient praje prieskum realizovať. Zároveň poskytujeme odborné znalosti v oblasti porozumenia kultúrnym odlišnostiam a taktiež rýchle dodanie výstupov (prostredníctvom tabuliek, prezentácií a dátových súborov SPSS). Táto špecifická štúdia sa vypracováva už viac ako 4 roky a poznatky z nej sú zamerané na strategické podnikateľské rozhodnutia.