Média a komunikácia značky: Ipsos Connect
Médiá a komunikácia značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Plánovanie a vytváranie obsahu a komunikácií

Na začiatku každej úspešnej kampane stojí idea, ktorá silne rezonuje so zákazníkom – „big“ idea. Ipsos Connect vám pomôže vždy, keď tvoríte ústrednú ideu svojej kampane, alebo plánujete čo najefektívnejšiu mediálnu stratégiu, ako osloviť tú správnu cieľovú skupinu pre svoju kampaň.

Klientský kontext

Prostredie, v ktorom značky fungujú, sa rýchlo mení. Fragmentácia médií, vytváranie nových komunikačných kanálov a dramatické zmeny v správaní zákazníkov vedú k tomu, že je pre značky stále náročnejšie vyniknúť a získať si pozornosť. Je tiež náročnejšie rozhodnúť, ako čo najlepšie rozdeliť obmedzené zdroje na kampaň naprieč narastajúcim touchpointom. Bude účinnejšie investovať väčšiu časť prostriedkov do digitálnych médií alebo vsadiť na osvedčenú TV?

Naopak, pomalšie sa mení úloha, ktorú hrá značka v živote spotrebiteľa, a takisto aj spôsob, ako si zákazníci značky vyberajú. Podľa našej skúsenosti značky, ktoré venujú veľkú pozornosť tvorbe „big“ ideí a plánovaniu médií s ohľadom na ciele kampane, víťazia v získavaní pozornosti a budovaní svojej preferencie u zákazníkov.

Riešenia

Výskum komunikácie už v rannom štádiu prípravy zvýši šancu, že zvolíte skutočne silnú „big“ ideu a vytvoríte z nej kampaň, ktorá efektívne dosiahne očakávané ciele naprieč rôznymi touchpointami.

„Big“ idea je aktuálne dôležitejšia než kedykoľvek predtým: dokáže podporiť kreatívu a poskytne jasnú stratégiu pre všetky komunikácie značky, regióny, formáty. Ipsos Connect prináša detailné hodnotenie vašich „big“ ideí z pohľadu spotrebiteľov, vďaka čomu dokážete pripraviť presné briefy pre kreatívnu agentúru.

Naše riešenie je založené na kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych techník, tradičných i nových prístupov, ktoré vytvárajú prirodzené prostredie pro tvorbu a rozvoj „big“ ideí.

Aby sme vám pomohli efektívne plánovať nasadenie vašich kampaní v rôznych touchpointoch, Ipsos Connect vyvinul interaktívny portál s on-line simulátorom založenom na reálnych skúsenostiach zákazníkov s touchpointami.

Prípadové štúdie

Klientovi z oblasti potravinárstva sme pomohli lepšie nastaviť a oživiť príbeh jednej jeho značky. Spoločne sme našli „big“ ideu, ktorú klient a kreatívna agentúra rozviedli do kampane s pozitívnym dopadom na značku, ktorú znásobil silný virálny efekt kampane.

Klient zvažoval zníženie investícii do TV vo svojom mediálnom mixe. Výsledky našej štúdie MediaTIPs ukázali, že doterajšie klientove investície neboli optimálne a obmedzenie investícií do TV by negatívne ovplyvnilo povedomie o značke a jej správne chápanie.