Political and Public Opinion Polling | Ipsos
Public Affairs

Political and Public Opinion Polling

OUR SOLUTIONS
Porozumenie a informovanie o verejnej mienke a politike.

Navrhujeme, realizujeme a zverejňujeme prieskumné dáta našim klientom a mediálnym partnerom v snahe sprostredkovať občanom a zúčastneným stranám porozumenie verejnej mienky a jej vplyvu na kľúčové témy a politiku.

Ipsosu záleží na presnosti, pravdivosti a skutočnom pohľade do problematiky. Ipsos prieskumy a dáta sú pravidelne publikované v médiách po celom svete.

Máme najväčší tím uznávaných expertov na politický prieskum na svete. S viac ako 30-ročnými skúsenosťami so skúmaním politických postojov a extenzívnou metodickou expertízou sprostredkovávame našim klientom informačne bohaté výsledky, založené na dôkladnom analytickom podklade.