Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Porozumenie trhu

Porozumenie trhu je základom takmer pre každú marketingovú činnosť. Ipsos sa preto zameriava na pochopenie ľudí, značiek a trhu, čo vedie k rastu firiem a podnikania.

Klientský kontext

Ako môžeme urýchliť proces rozhodovania, aby sme nezaostávali za zvyškom trhu?
Ako máme segmentovať našich spotrebiteľov, zákazníkov, produkty a spotrebné príležitosti?
Ako máme nájsť inovačnú platformu a nenaplnené potreby?
Ako môžeme lepšie cieliť na našich zákazníkov?
Ako pristúpiť k (re)positioningu značky?
Ako máme optimalizovať naše portfóliá značiek a produktov?
Kam ďalej sa môže rozvíjať naša značka?

Riešenia

Naši odborníci navrhnú inovačné platformy a pomôžu vám odhaliť, zamerať a vybrať optimálnu možnosť rastu na trhu. Naše riešenia sú vďaka pokročilým moderným analýzam a aktivačným workshopom v priamom napojení na obchodné výsledky.

Zameriavame sa na:

Nové U&A štúdie (Usage and Attitudes) založené na integrácii rôznych informačných zdrojov

Aby sme klientovi pomohli udržať tempo so zvyškom trhu, nevenujeme sa len veľkým tradičným prieskumom, ale zameriavame sa aj na štúdie rýchle, viaczdrojové, založené na digitálnych informáciách. Náš nový prístup k U&A štúdiám integruje najmodernejšie techniky, ktoré urýchľujú rozhodovací proces:

  • Social Listening
  • Kvalitatívne prístupy
  • Zjednodušené prieskumy prispôsobené vypĺňaniu na akomkoľvek zariadení
  • Dodatočné moduly ako Brand Dip, mobilné denníky, komunity zákazníkov a Pop-Up komunity

Smart segmentácie

Pri vytváraní segmentácie neexistuje len jedno riešenie, vždy záleží na stanovených vstupných podmienkach. Podľa vašich marketingových zámerov vám pomôžeme vybrať relevantné segmentačné atribúty. Tie budú mať zásadný vplyv na vytvorené segmenty a podporia tak reálnu využiteľnosť získaných výsledkov.

Štruktúra trhu

Pri analýze štruktúry trhu detailne popisujeme, akým spôsobom spotrebitelia kategorizujú produkty, značky a jednotlivé položky (SKUs) pri nakupovaní alebo konzumácii. Výstupom sú mapy znázorňujúce skupiny skúmanej kategórie, ktoré sú doplnené o príležitosti, potreby, používanie a demografické údaje.

Prípadové štúdie

Zamerajte sa na tie najdôležitejšie informácie: Klient z oblasti spotrebnej elektroniky požiadal o vypracovanie U&A štúdie, ktorá by zodpovedala zásadné otázky a vyhla sa zisteniam, ktoré sú síce zaujímavé ale nie úplne podstatné. V prvej fáze projektu sme realizovali desk research a social listening a na základe výsledkov sme odhalili chýbajúce kľúčové informácie, ktoré klientovi chýbali. Pokračovali sme mobilným prieskumom, aby sme viac pochopili štruktúru trhu a ďalej stavali na hypotézach z prvej fázy. Naviazali sme Pop-Up komunitou, a tým analyzovali potreby spotrebiteľov. Tento viacfázový prístup umožnil klientovi lepšie pochopiť súvislosti a vďaka nim predstavil niekoľko nápadov s vysokým potenciálom uspieť na trhu.

Čo sa skrýva za potrebami? Výrobca potravín požiadal o segmentačnú štúdiu, aby lepšie porozumel spotrebiteľom a ich potrebám, ktoré sa menia podľa príležitostí konzumácie. S pomocou nášho prieskumu dokázal pochopiť rýchlo rastúci trh a identifikovať jednotlivé spotrebiteľské potreby. Na základe získaných informácií klient dokázal prepojiť súčasné portfólio s jednotlivými potrebami a nájsť priestor pre nové nápady.

Objavte nové príležitosti: Využili sme analýzu štruktúry trhu a pomohli tak klientovi z oblasti nápojov pochopiť positioning jeho kategórií v rámci celého trhu nápojov. Klientovi sme dodali mapu popisujúcu vnímanie trhu z pohľadu spotrebiteľov (obsahujúcu substitučné a príbuzné kategórie). S jej pomocou sme spoločne identifikovali biele miesta a navrhli dlhodobý inovačný plán.

Spotrebiteľ a zákazník