Mobility Labs | Pre-Launch Clinics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Pre-Launch Clinics

OUR SOLUTIONS
Ako meniť koncepty budúcich vozidiel a komunikácie tak, aby lepšie vyhovovali potrebám zákazníkov.

Jednou z kľúčových otázok pre výrobcu v automobilovom priemysle je pochopenie a zohľadnenie potrieb a spätnej väzby spotrebiteľov. Týmto krokom pred uvedením na trh a finalizáciou dizajnu pomáhame klientom zlepšiť ich šance na úspech a riešiť zásadné otázky, ako je návrh exteriéru a interiéru, cenotvorba, marketing a komunikácia.

Nový produkt (a niekedy aj služby) bude hodnotený v kontexte relevantných konkurentov, ktorý umožňuje zhromaždiť poznatky o tom, ako zlepšiť dizajn produktu, funkcie, balíčky, ako optimalizovať cenu alebo dokonca marketingovú stratégiu.

Kliniky pred uvedením na trh obvykle zahŕňajú testy fyzických prototypov a makiet. Tak isto je ale možné využiť virtuálnu realitu a ukázať tak koncepty inovatívnym spôsobom a tak lepšie znázorniť pokročilé funkcie. V oboch prípadoch sú spotrebitelia pozvaní priamo na miesto, kde prebieha osobné kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie nového produktu.

Vďaka širokej škále odborníkov v globálnej sieti a v špecializovaných centrách na kľúčových automotive trhoch je Ipsos schopný poskytovať zásadné postrehy a insight do priamych spätných väzieb zákazníkov. Zároveň vám môžeme pomôcť detailne pochopiť makro faktory, ako sú spoločenské trendy, a to vďaka širokému záberu prieskumných tém, ktorými sa zaoberáme.