Qualitative Clinics for Mobility insights | Automotive | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Qualitative Clinics for Mobility insights

OUR SOLUTIONS
Ako čo najlepšie porozumieť mobilite budúcnosti.

IPSOS realizuje kvalitatívne kliniky v prípadoch, kedy sú potrebné hlbšie poznatky a kombinácie rôznych foriem interakcií a pozorovaní, aby sme lepšie porozumeli potrebám spotrebiteľov týkajúcich sa budúcej mobility. Môže ísť o samostatnú kvalitatívnu kliniku, kde je zákazníkom daný dostatočný časový priestor na vyskúšanie, napríklad, usporiadania sedadiel v novom vozidle, alebo môže ísť o jazdu vozidlom s cieľom sledovať, ako spotrebitelia využívajú jednotlivé funkcie vozidla alebo môže byť tento prieskum zaradený ako modul do kliniky pred uvedením na trh. Často využívanými kvalitatívnymi metódami sú skupinové diskusie so zákazníkmi alebo rozhovory s expertami pre hlbšie porozumenie silných a slabých stránok konceptov. Prieskum je tak isto realizovateľný formou aktivačného workshopu, kde poznatky zdieľame a v spolupráci s členmi workshopu vytvárame jednotlivé závery.

Naši kvalitatívni experti zameriavajúci sa na prieskumy v oblasti mobility vám vďaka svojim znalostiam môžu pomôcť získať hlbšie poznatky a prebrať s vami najvhodnejší spôsob získania potrebných informácií. Medzi metódy, ktoré využívajú, patria skupinové diskusie, etnografický prieskum, návštevy domácností, jazdy s vodičmi, interakcie s vozidlom, osobné rozhovory (F2F), úkolové denníky týkajúce sa mobility, rozhovory s expertami alebo aktivačné workshopy.