Retail Performance | Queue Management System | Ipsos
Retail Performance

Queue Management System

OUR SOLUTIONS
Ako zlepšiť zážitok zákazníkov v obchode a reštauráciách s rýchlym servisom s efektívnym systémom riadenia radov.

Optimalizácia výkonu v maloobchodných predajniach

Naše softwarové riešenie Queue Management System vám pomôže optimalizovať výkon v predajniach. Pomôžeme vám identifikovať najaktuálnejšie zákaznícke trendy, zistiť, čo sa deje vo vašom obchode alebo reštaurácii a prečo.

Riadenie veľkých objemov zákazníkov v špičkách nie je len o ich čo najrýchlejšom vybavení na pokladni. To je dôvod, prečo mnohí maloobchodníci redefinujú zážitky zákazníkov s využitím najlepších dostupných systémov queue managementu. Mobilný queue management systém napríklad umožňuje zákazníkom rezervovať si miesto pomocou telefónu a pokračovať v prehliadaní a výbere tovaru, až pokým nie sú obslúžení.

Okrem toho, že tieto riešenia spríjemňujú zákazníkom čas trávený čakaním, poskytujú tak prehľadné informácie na všetkých úrovniach.

Vďaka službe Ipsos Queue Management System môžu rychloobslužné reštaurácie (Quick Service Restaurants (QSR)) zistiť a porozumieť času potrebnému k obsluhe zákazníkov, implementovať lepší systém radov, sledovať činnosti celej predajne a identifikovať trendy a vzorce.

Store manažéri môžu:

 • zistiť, čo motivuje predaje;

 • zladiť zamestnanecké procesy s manažmentom radov;

 • lepšie využívať rozpočty;

 • nájsť správny okamih pre zlepšenie konverzie;

 • vyhodnotiť a zamerať sa na hodiny s nízkou výkonnosťou a tým zlepšiť konverzie;

 • porozumieť vplyvu, ktorý majú nakupujúci na výkonnosť prevádzky, založenom na priemernej transakčnej hodnote (Average Transaction Value, ATV) a konverziách.

Oblastní manažéri môžu:

 • zistiť, či marketingové iniciatívy zvýšili návštevnosť a či prichádzajúci zákazníci museli čakať v rade;

 • identifikovať a dozvedieť sa, ako jednotlivé obchody riadia rôzne typy tokov zákazníkov;

 • upozorniť na obchody s najlepšími príležitosťami rastu;

 • zmerať vplyv nových servisných tréningových programov a aktivít na konverzie a veľkosť nákupných košov;

 • vyhodnotiť vernostné eventy a zistiť, či zvyšujú návštevnosť, kedy by mohli byť využívané čo najefektívnejšie a či zákazníci nakupujú alebo si ich len užívajú.

Head manažéri môžu:

 • spoľahlivo plánovať do budúcnosti;

 • porozumieť trendom zákazníkov;

 • posúdiť skutočný dopad nového konceptu obchodu alebo jeho úpravy;

 • objaviť najlepšie osvedčené postupy systému riadenia radov, ktoré zlepšujú mieru konverzie a ATV;

 • využívať vzorce radov, pre diskusie v priebehu vyjednávania o prenájme;

 • vyhodnotiť a optimalizovať výkonnosť usporiadania predajne;

 • zmerať účinnosť zmien na marketingový mix;

 • porozumieť dopadu umiestenia produktov nachádzajúcich sa v blízkosti radu.