Retail Capabilities | Ipsos
Retail & Consumer Intelligence

Retail Capabilities

OUR SOLUTIONS
Poskytovanie praktických insightov a porozumenie maloobchodnej realite.

Ipsos ponúka na mieru šité, flexibilné maloobchodné riešenia vrátane censov, auditov a ad-hoc projektov. Dodáva klientom dáta, insighty a pokročilé analytické a modelové riešenia, ktoré im pomáhajú sledovať a zlepšovať ich marketingovú a predajnú efektivitu.

Zaisťujeme maloobchodné censy, on a off premise audity a maloobchodné ad-hoc trackingy s alebo bez rozpoznávania obrázkov.

  • Census určuje počet špecifických kanálov v danom prostredí.
  • Priebežný maloobchodný audit reprezentatívne vzorové značky a SKU u konkrétnych predajní alebo maloobchodníkov.
  • Maloobchodné audity na predajnej ploche z hľadiska dostupnosti produktov, umiestenia, kvality a súladu so štandardmi merchandisingu.

Naše vysoko kvalitné riešenie využívajú najnovšie technológie vo všetkých našich procesoch, vrátane webových klientských dashboardov. Ponúkame informácie presahujúce rámec dát a inteligentné riešenia, ktorá odrážajú meniacu sa realitu trhu.