Sample Access | DIY | Ipsos
Observer

Sample Access

OUR SOLUTIONS
Online služba, ktorá Vám poskytuje priamy prístup k respondentom Ipsosu.

Spolupracujeme s klientmi, ktorí hľadajú partnerov pre zber dát, ale dotazníky si chcú vytvárať a programovať sami, rovnako ako si chcú analyzovať dáta.

Ponúkame globálny dosah vo viac ako 100 krajinách. Máme k dispozícii respondentov naprieč regiónmi, aby sme boli schopní pokryť celú online populáciu danej krajiny. K zaisteniu čo najlepšej reprezentatívnosti používame viacero zdrojov, či už vlastné online panely dané krajiny alebo panely zo siete našich overených partnerov.


Výkonné nástroje pre zber dát

Tieto nástroje sú založené na našich platformách a riešeniach, ktoré zjednodušujú a automatizujú procesy zberu dát a tým zvyšujú rýchlosť a účinnosť zberu:

 • programový zber dát;

 • Ipsos router pre optimálne rozdelenie respondentov a kratší čas zberu;

 • rýchly zber dát, vrátane zberu cez noc;

 • neustála inovácia zdrojov nových respondentov.

Vysoké štandardy kvality a globalizácia

 • kvalitatívne štandardy Ipsos panelov sú špičkou v odbore;

 • zavedené globálne systémy zaisťujú konzistenciu, globálna infraštruktúra škálovateľnosť a globálne a lokálne odborné znalosti;

 • dodržiavanie miestnych a medzinárodných zákonov o ochrane súkromia;

 • bezpečnostné protokoly na ochranu respondentov, štúdií a klientských informácií;
 • audit a certifikácia procesov s tretími stranami.

Prísne požiadavky na procesy a kvalitu

V záujme trvalej garancie angažovaných respondentov vás poprosíme o:

 • uistite sa, že váš dotazník zodpovedá GDPR, je vyplniteľný na mobilných zariadeniach – dĺžka maximálne 20 minút a prispôsobiteľný akejkoľvek obrazovke, má kvalitatívne moduly pre monitorovanie podvodného správania (príliš rýchle vypĺňanie, klikanie bez rozmyslu atď.)
 • pred spustením zberu nám poskytnete https link, aby naši odborníci skontrolovali témy, dodržiavanie zákonov o ochrane osobných údajov a ďalšie zákonné požiadavky a funkčnosť redirektov.