Shopper Research | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Shopper Research

OUR SOLUTIONS
Zvýšte predaje v dnešnom omnichannel svete.

Pomáhame klientom optimalizovať ich nákupné stratégie, maximálne využiť omnichannel touchpointy a otestovať ich uvedenie do praxe.

LIFE Path poskytuje detailné pochopenie cesty ku kúpe a odpovedá na biznisové otázky, ako sú napr.: Ako môžem predvídať a ovplyvňovať zmenu správania v novej maloobchodnej sfére? Aký je dosah, dopad a úloha fyzických a digitálnych touchpointov? Aké sú správne digitálne touchpointy? LIFE Path využíva holistický prístup, ktorý zahŕňa on-premise, online, mobilné a telefonické nakupovanie.
LIFE Path využíva technologické prístupy, ktoré sú určené k zachyteniu bezprostredných skúseností spotrebiteľov. LIFE Path používa rámec, ktorý sa skladá zo štyroch modulov:

  • Počúvaj: Rozhovory so zúčastnenými stranami, desk research, meta-analýza existujúcich dát a social listening.
  • Preskúmaj: denníček pre zaznamenávanie aktuálnych informácií o touchpointoch a nákupoch, po ktorom nasledujú rozhovory po nákupe.
  • Pozoruj: Sledovanie predajcov a zaznamenávanie ciest pomocou spy glass, pozorovaní v obchodoch, analýzy videa a digitálneho pasívneho merania.
  • Angažuj sa: Uvedenie zistení do praxe za spoluúčasti klienta prostredníctvom workshopov, storytellingu a školení.

iDNA 
Súbor riešení, ktoré klientom pomáhajú robiť informované rozhodnutia o e-commerce touchpointoch, nákupných cieľoch a e-tail stratégii. So zameraním na e-commerce, iDNA mapuje online cestu nakupovania, odhaľuje online nákupnú dynamiku a optimalizuje online konverziu. iDNA ponúka flexibilitu, ktorá pomáha klientom vyhrať v e-commerce:

  • iGO kvantifikuje cestu e-commerce nákupu a pomôže Vám porozumieť online nakupujúcim.
  • iSHOP napomáha k odhaľovaniu nákupného správania a výberu značiek u konkrétneho e-commerce predajcu.
  • iBUY otestuje alternatívne spracovanie vašej značky na internetových stránkach predajcu pomocou simulovaného online prostredia.

Simstore
Technologická platforma virtuálnych regálov pomáha klientom kvantifikovať výherné stratégie prostredníctvom simulovaných kamenných pobočiek a nákupného e-commerce prostredia. So spoločnosťou Simstore sa naši klienti môžu dostať ku koreňom toho, ako sa nakupujúci rozhodujú, zlepšiť navigáciu a optimalizovať obchodné podmienky a samotný obalový dizajn. Ipsos, podporovaný tímom skúsených odborníkov na nakupovanie a obalový design, ponúka realistické, vysoko presné testovanie scenárov. Overený prístup spoločnosti Simstore je vysoko prediktívny pre reálny predaj s aplikáciami zobrazujúcimi produktovú kategóriu, e-commerce prostredie a 360° celkový pohľad na obchod.

Online prieskum spoločnosti Simstore môže byť rozšírený o experimentovanie v oblasti behaviorálnych vied a virtuálnej reality, eyetrackingu a biometrík pre hĺbkové preskúmanie nákupných postojov, správania a skrytých emócií.
Prečítajte si viac.