Social Media Mining & Data Science | Ipsos
Social Intelligence Analytics

Social Media Mining & Data Science

OUR SOLUTIONS
Pochopenie neštruktúrovaných dát pomocou najmodernejších algoritmov založených na umelej inteligencii.

Naše tímy zložené z odborníkov na spracovanie dát, dátových inžinierov a odborníkov na spracovanie prirodzeného jazyka (Natural Language Processing - NLP) aplikujú najnovšie poznatky z oblasti umelej inteligencie (AI) tak, aby využili skutočné možnosti z hľadiska získavania dát zo sociálnych médií, integrácie big data a ich modelovania. Naše riešenie v dataminingu sociálnych médií, analýze textu a analýze obrazu odhaľujú skryté insighty, ktoré majú pozitívny dopad na vaše podnikanie.

Ponúkame jedinečný prístup kombinujúci skúsenosti z oblasti umelej inteligencie a ľudskej inteligencie spolu s detailnými znalosťami o odvetviach/ kategóriách a potrebách našich klientov.

Naše riešenia sú založené na overených algoritmoch a modeloch dataminingu sociálnych médií. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali očistené dátové súbory, detekovali nenaplnené potreby a predpovedali trendy.

Presnosť v prieskume je hlboko zakorenená v našej DNA. Náš R&D tím spolupracuje s poprednými vedcami, vrátane odborníkov z MIT a Columbia University, na vývoji nových metodík a inovatívnych riešení.