Social Media Research & Insight Services | Ipsos
Social Intelligence Analytics

Social Media Research & Insight Services

OUR SOLUTIONS
Poskytovanie praktických poznatkov z oblasti sociálnej inteligencie a iných neštruktúrovaných zdrojov dát.

Ipsos insight tímy po celom svete poskytujú podrobné informácie o obsahu vytváranom spotrebiteľmi, pričom zohľadňujú špecifiká odvetvia, miesta a berú do úvahy aj kultúrne nuansy. Naše služby v oblasti sociálnych médií pomáhajú značkám preniknúť hlbšie do problematiky konkrétnych obchodných otázok a poskytnúť im praktické informácie.

Ipsos metodiky sú pravidelne uznávané kľúčovými prieskumnými organizáciami (napr. ESOMAR Smart Data Award 2018). Disponujeme rozsiahlymi znalosťami o odvetviach klientov, založenými na desaťročiach skúseností v oblasti prieskumu trhu a sociálnych médií. Tým je zaistené, že naše analýzy a odporučenia sú prispôsobené vašim konkrétnym obchodným potrebám.

Srdcom všetkého, čo robíme, je poskytovanie strategických odporučení, ktoré otvárajú nové príležitosti pre našich klientov. Dáta sú dáta, dokiaľ ich nezmeníme na insighty, ktoré majú jasný dopad na obchodné výsledky. Naši klienti ťažia z existencie interdisciplinárnych tímov využívajúcich svoje odborné znalosti v oblastiach technológií, umelej inteligencie, vedy o dátach a prieskume sociálnych sietí.

Ponúkame nasledujúci výber reportov:

  • Market Explorer — skúma potreby spotrebiteľov, slabé miesta, spotrebu a motívy, porovnáva insighty (napr. údaje z webových stránok, trendy vo vyhľadávaní). Pomáha klientom dosahovať vytýčené stratégie v online prostredí, obsahu na sociálnych sieťach a angažovanosti ich zákazníkov.
  • Trend Radar — Prístup zameraný na správanie spotrebiteľov je navrhnutý tak, aby poskytoval kľúčové insighty o zmenách správania spotrebiteľov a predpovedi trendov v rôznych kategóriách. Okrem zisťovania potenciálu vám Trend Radar umožňuje dozvedieť sa viac o motiváciách a budúcom dopade makro a mikro trendov na konkrétne kategórie.
  • Brand Sonar — Tento program merania zdravia značky integruje rôzne zdroje informácií pre efektívnu správu značky. S pomocou údajov generovaných spotrebiteľmi a prieskumom sociálnych médií identifikujeme brand ambasádorov, vypĺňame medzery v znalostiach o zdraví značky a zvyšujeme jej hodnotu a výkon.
  • Customer Experience (CX) Social  - Trekuje spokojnosť s vašimi výrobkami a službami a sledujte zákaznícku skúsenosť v čase. Poznatky získavame z reakcií na interakcie so zákazníckym servisom a uvádzaní nových služieb a produktov na trh.