Oživiť život: Ipsos UU
Oživiť život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Sociálna inteligencia

Sociálna inteligencia, tiež nazývaná sociálny „posluch“, je termín, ktorý označuje analýzu dát sociálnych médií. Prináša zistenia, ktoré pomáhajú k strategickým rozhodnutiam a exekúciám, a ktoré vychádzajú zo spôsobov vyjadrovania spotrebiteľov a ich správania v rámci sociálnych médií, z vyhľadávania a ďalších online dát.

Klientský kontext

Ako lepšie inovovať pomocou prieskumu a identifikácie trendov a prázdnych miest v oblasti svojho trhu? 
Ako zmerať dopad nových komunikačných trendov naprieč hlavnými sociálnymi kanálmi? 
Ako lepšie porozumieť „zdraviu“ Vašej značky vďaka hlbšiemu vhľadu do terajších trendov alebo odhalením raných varovných dát? 
 

Riešenia

Spojíme Vás s Vašimi spotrebiteľmi, zákazníkmi, influencermi a stúpencami; čo hovoria, cítia a robia každý deň – a spojíme toto dôležité chápanie s akčnými doporučeniami. 
Prechádzame miliardu spotrebiteľských príspevkov, ktoré sa denne generujú na sociálnych médiách a prinášame zistenia, ktoré môže Vaša organizačná kultúra skutočne využiť. 

  • Stratégia Top Down: Používame overené analytické metódy vhodné pre neštruktúrované sociálne dáta, ktoré zaistia dlhotrvajúce „zdravie“ značky a mieru výkonnosti produktu
  • Stratégia Bottom Up: Nasadíme exploratívne analytické prístupy, ktoré odhalia „netušené neznáme“, akými sú zvyšovanie motívov značky alebo spotrebiteľských trendov v danej kategórii. 

Prípadové štúdie

Pracujeme na nich, ďakujeme za trpezlivosť.