Společenská zodpovednosť

Prístup Ipsosu k spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) vždy zahŕňal tri základné prvky – sociálny, spoločenský a environmentálny. Tie nám poskytujú benchmark pre hodnotenie nášho výkonu a tiež je základom pre zlepšenie.

Záväzok spoločenskej zodpovednosti kdekoľvek Ipsos funguje | Nadácia Ipsos
Politické prostredie | Dobrovoľníctvo zamestnancov

Záväzok spoločenskej zodpovednosti vo všetkých pobočkách Ipsos

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos bol prvou výskumnou organizáciou sveta, ktorá sa hlási k OSN Global Compact.

Od roku 2008 sa skupina hlási k iniciatíve OSN Global Compact rešpektovaním 10 univerzálnych zásad týkajúcich sa ľudských práv, pracovnej sily, životného prostredia a boja proti korupcii. K manažmentu spoločenskej zodpovednosti patria  “The Green Book”, the Ipsos Professional Code of Conduct,  a “Book of Policies and Procedures”, doplnené o tzv. “whistle-blowing” postup. 

Program bol vytvorený v roku 2008 na základe 3 hlavných zásad:

  • Dodržiavanie 10 zásad iniciatívy OSN Global Compact
  • Znižovanie dopadu našej činnosti na životné prostredie
  • Zvyšovanie nášho spoločenského vplyvu vytvorením Nadácie Ipsos pre vzdelávanie znevýhodnených detí a mladistvých po celom svete

Ipsos-Green-Book

Profesný etický kódex Ipsos

Stiahnuť Ipsos Green Book


Nadácia Ipsos

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Ipsos sa zaviazal prispievať k vzdelaniu prostredníctvom svojej nadácie. V roku 2014 založil Nadáciu Ipsos, aby prispievala spoločnosti v oblasti svojej pôsobnosti pomocou nadačného príspevku vo výške pól milióna eur. Jej misia je prichádzať so vzdelávacími programami pre znevýhodnené deti a mladistvých po celom svete.

Nadácia Ipsos v súčasnosti podporuje 10 neziskových skupín, predovšetkým zameraných na obnovu škôl, podporu detí a rodín, ktoré sa stretávajú s nepriaznivou zdravotnou, sociálnou alebo ekonomickou situáciou.


Politické prostredie

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Ako medzinárodná spoločnosť, stratégia Ipsosu zohľadňuje ekologický a environmentálny dopad svojich podnikateľských aktivít.

Ipsos stanovuje v mnohých krajinách environmentálne pravidlá, aby jeho tímy dbali na uplatňovanie znižovania množstva odpadu, spotreby energie a uhlíkovú stopu.

CSR 2016


Dobrovoľníctvo zamestnancov

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Za účelom znižovania vplyvu na životné prostredie a prispievanie do miestnych komunít máme v každej z našich hlavných sietí tzv. Wider World Committee (zloženú z dobrovoľníkov z radov našich zamestnancov). Riadime tak lokálne akcie a komunikujeme naše aktivity interne aj externe.

Sociálne uvedomelé akcie po svete: 51 z našich krajín má rozvinuté charitatívne aktivity

*Zdroj: “Taking Responsibility”, každoročný online prieskum medzi 73 krajinami reprezentujúcimi 92% biznisu celej siete Ipsos.

 

Snažíme sa, aby bol svet okolo nás lepší.

 

Usilujeme sa o to, aby sa udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť firiem stala bežnou súčasťou fungovania firiem, aj slovenskej spoločnosti. Riadime sa ako lokálnymi, takmer nadnárodnými princípmi Ipsos spoločenskej zodpovednosti.

Mačky SOSFinančne i profesionálne podporujeme neziskové organizácie a nadácie. V roku 2017 sme poskytli pomoc Slobode Zvierat, občianskemu združeniu Mačky SOS, útulku v Topoľčanoch, ZOO v Bratislave... Dlhodobo podporujeme verejnoprospešné projekty.

Vďaka projektom zameraným na korporátnu sociálnu zodpovednosť firiem pôsobiacich na Slovensku, podporujeme povedomie o dôležitých témach spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja na našom území. Zisťujeme význam spoločenskej zodpovednosti, vplyv CSR na reputáciu firiem a očakávania slovenskej verejnosti od veľkých spoločností pôsobiacich na Slovensku.