Spustili sme implicitné meranie času

Od konca roka 2016 realizujeme nový typ prieskumu, ktorý výrazne rozširuje možnosti hodnotenia vnímania značky, produktu a komunikácie.

Spustili sme implicitné meranie času

Nové technológie a neuroveda prinášajú stále viac možností do prieskum trhu. Pomáhajú lepšie pochopiť vzťah medzi vedomým a nevedomým prežívaním. V našej agentúre sme v decembri 2016 spustili ďalšiu z nich: implicitné meranie času (IRT, implicit reaction time).

Táto metodológia sleduje rýchlosť reakcie na testované prvky, ktorá koreluje so silou asociácie. Čím rýchlejšie respondent odpovedá, tým silnejšie je presvedčenýo pravdivosti svojej odpovede. Rýchlosť vypovedá o jeho skutočnom, podvedomom názore.

IRT je možné využiť bez špeciálnych nástrojov alebo programov, čím sa stáva finančne zaujímavejším. Je možné ho využiť, ak treba zmerať intenzitu a silu asociácií, úprimnosť užívateľských názorov a skúseností, overiť či produkty alebo dizajny u spotrebiteľov rezonujúurčiť pozíciu značiek, zistiť, či je vaša kreatíva schopná doručiť kľúčové správy a.i.

Odpovede každého respondenta sú kalibrované podľa jeho individuálnej rýchlosti. Tak sme schopní zistiť pri ktorých prvkoch/atribútoch/obrázkoch je deklarovaná odpoveď aj potvrdená a ukotvená v podvedomí.

Koncom roka sme sa rozhodli otestovať týmto spôsobom niekoľko značiek, jednou z nich bolo Rajo.

ipsos

V tomto prípade nám tradičné testovanie imidžových atribútov ukazuje, že Rajo je vnímané ako výrazne inovatívna značka. Dôkazom je neustály upgrading výrobkov (napr. najnovšia verzia obalu Acidka, ktoré sľubuje ľahšie otváranie fľaše) a interaktívna online kampaň pre rovnaký produkt. Konzumenti si tieto aktivity Raja uvedomujú a všímajú.

Ak sa však pozrieme na podvedomé názory o značke Rajo merané pomocou IRT zistíme, že top-of-mind pozíciu v mysliach ľudí v tomto ohľade nemá. Rajo je vnímané najmä ako kvalitné, dôveryhodné a jeho ceny sú primerané, avšak inovatívnosť stojí v podvedomí v úzadí.

N=150, online zber prostredníctvom Ipsos panela, reprezentatívna vzorka podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska. Dvojbodová škála áno-nie, náhodná rotácia výrokov a značiek, každý výrok bol hodnotený samostatne.

Okrem IRT sa o našich ďalších neuro metodológiách môžete viac dozvedieť TU.


Kontakt: 
Michal Drobník

Client Service Director
+421 903 590 592
michal.drobnik@ipsos.com