Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Stratégia značky

Ľudské správanie v súčasnej dobe prechádza veľkou revolúciou, ktorá je spôsobená rozvíjajúcimi sa technológiami a globalizáciou. V dôsledku toho sa správne riadenie značky stáva čím ďalej väčšou výzvou. Ipsos pomáha svojim klientom budovať a posilňovať ich značky v dnešnom komplexnom svete.

Klientský kontext

Ako rozpoznáme kľúčové faktory pre vybudovanie silnej ekvity značky?
Ktoré parametre sú najdôležitejšie pre vytvorenie správnej štruktúry nášho portfólia?
Ako vyzerá optimálne nastavenie nášho portfólia, ktoré maximalizuje predaj?
Do akých kategórií by mohla naša značka expandovať?
Na ktoré nenaplnené potreby by sme sa mali zamerať s našimi inováciami?

Riešenia

Naši odborníci vám pomôžu budovať vašu značku, posilniť jej ekvitu, definovať jej positioning a riadiť celé vaše portfólio. Pomôžeme vám taktiež s prieskumom zameraným na motivácie. S využitím nášho Censydiam kompasu dokážeme systematicky odhadovať emocionálne a funkčné potreby spotrebiteľov.

Zameriavame sa na:

Ekvitu značky & Positioning

Dokážeme prepájať kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú ekvitu značky, s obchodnými výsledkami. To nám umožňuje modelovať rôzne scenáre pre budovanie značky a poskytnúť jasnú predstavu o budúcich príležitostiach rastu.

Riadenie portfólia

Ponúkame riešenia na mieru, ktoré budú založené na vami požadovaných akčných štandardoch. Okrem našich prieskumných schopností ponúkame taktiež konzultantskú podporu zahrňujúcu spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami vo vašej organizácii a realizáciu workshopov.

Brand Stretch a inovácie

Začíname tým, že hľadáme a kvantifikujeme kľúčové zistenia a príležitosti pre značku. Tie nám slúžia ako odrazový mostík pre vytváranie nových nápadov, konceptov a produktov, ktoré môžeme ďalej testovať a overovať ich potenciál pre rast obchodu. Tento spôsob vyžaduje dôkladné prepojenie medzi našimi metódami zahrňujúcimi zber kontextuálnych informácií, spotrebiteľský prieskum, tvorbu nápadov a samotné testovanie.

Porozumenie motiváciám spotrebiteľov pomocou Censydiamu

Censydiam je náš psychologický rámec, pomocou ktorého dokážeme systematicky odhadovať emocionálne a funkčné potreby spotrebiteľov. Vďaka nemu zistíme, ako vylepšiť relevanciu vašej značky a poradíme vám, aké asociácie a benefity je dobré použiť pri vytváraní konceptov a v komunikácii, aby sa spotrebiteľ jednoduchšie stotožnil s vašou značkou.

Censydiam varianty:

  • Brand Dip: Stručný nástroj, pomocou ktorého rýchlo otestujete pozíciu svojej značky a tým získate možnosť robiť rýchle rozhodnutia.
  • Censydiam Social: Nástroj, ktorý meria motivácie spotrebiteľov v online konverzáciách a tým overuje, či vaša značka prináša zamýšľaný mediálny obsah pre tie správne kanály.
  • Censydiam Needs Clip-On: Riešenie, ktoré vám poskytuje prehľad kľúčových potrieb vo Vašej kategórii podľa cieľových skupín alebo špecifických príležitostí (bez nutnosti vytvárať segmentáciu).

Prípadové štúdie

Zapojenie emócií do bankového trhu:
Thajský bankový trh sa stáva silne konkurenčným prostredím, kde sa každá banka snaží vybudovať svoju unikátnu pozíciu. Náš klient mal dobré postavenie na trhu, ale cítil, že zo svojej stratégie, ktorá bola založená na funkčných benefitoch už vyťažil maximum. Klient hľadal spôsob, ako posilniť svoju značku a získať väčší podiel na trhu. Využili sme silu nášho Censydiam modelu a k súčasným funkčným benefitom pridali aj emočné benefity. Pretože tieto benefity mali priamy dopad na úspech na trhu, bolo možné nasimulovať očakávaný prírastok tržného podielu.

Vylepšenie aktivácie hudobných značiek:
Klient, ktorý ponúkal hudobné nástroje, si v priebehu niekoľkých rokov vybudoval silné portfólio značiek. Dostal sa do bodu, kedy musel vybrať najlepšie z nich a rozhodnúť sa, ako ich prezentovať na globálnej úrovni. S pomocou nášho Censydiam modelu, založeného na motiváciách sme boli schopní identifikovať medzery a slabé miesta v portfóliu klienta a taktiež najlepšiu možnú platformu pre každú značku. Toto vytvorilo základ pre nadväzujúce vylepšovanie DNA značiek a taktiež udalo smer pre správnu aktiváciu, komunikáciu a distribúciu.

Brand Stretch do nových kategórií:
Kvôli zvyšujúcej sa konkurencii, vyspelosti trhu a komoditizácii na trhu visiacich zámkov uvažoval náš klient o širšom pôsobení jeho značky. Klient si sám vybral kategórie, v ktorých cítil silný potenciál. Našou úlohou bolo tieto kategórie priorizovať pre budúce príležitosti. Základom bolo zodpovedať otázky: Ako je ich značka vnímaná? Nakoľko vierohodná by bola v nových kategóriách? Akú hodnotu by vstup do nových kategórií priniesol? Kombináciou kvalitatívneho, kvantitatívneho prieskumu a predajných dát sme porovnali potenciál všetkých príležitostí. Naviac sme popísali kľúčové faktory, pomocou ktorých klient mohol vylepšiť efektivitu značky v nových kategóriách.

Zvýšenie podielu na trhu v dôsledku pochopenia potrieb:
Náš klient si vybudoval dobrú a stabilnú reputáciu na trhu športového oblečenia. Jeho značka bola najväčšia na silne konkurenčnom trhu bežeckých topánok. Jeho ambíciou bolo zdvojnásobiť svoj tržný podiel. Pomocou niekoľkých nadväzujúcich štúdií (zahrňujúcich in-depth rozhovory, social listening a štruktúrované rozhovory) sme odhalili kľúčové potreby spojené so športom a taktiež to, do akej miery boli tieto potreby pokryté dostupnými značkami. Popísali sme niekoľko strategických plánov, ktoré sme následne na aktivačných workshopoch previedli do konkrétnych činností a úkonov. Výsledkom bol pôsobivý nárast tržného podielu v priebehu nasledujúcich rokov.