Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Terapeutická odbornosť

Spoločnosť Ipsos vytvorila päť globálnych špecializovaných centier pre rôzne ochorenia.

Klientský kontext

Súčasná situácia na globálnom healthcare trhu znamená pre našich klientov nutnosť vedieť viac ako len výsledky z prieskumu. Potrebujú terapeutické znalosti, a to ako na lokálnej, tak na celosvetovej úrovni s jasným porozumením všetkých zúčastnených strán. Potrebujú tiež oveľa viac ako len jednoduché riešenie, potrebujú komplexné, integrované portfóliá ponúk zameraných na oblasť ich špecifických ochorení.

Riešenia

Globálne špecializované centrum pre onkológiu
Naše špecializované centrum pre onkológiu – najväčšia terapeutická oblasť spoločnosti Ipsos – zahŕňa komplexnú sadu vlastných riešení spoločne so syndikovanými dátami z reálnej klinickej praxe (RWE) z Globálneho onkologického monitora a Portfólia molekulárnej diagnostiky v onkológií. Kľúčovým rozlišovacím prvkom je naša schopnosť integrovať všetky onkologické riešenia a ponúknuť hlboké poznatky, ktoré prinesú viditeľné zmeny. S viac ako 100 odborníkmi po celom svete, bezkonkurenčnou silou a prítomnosťou vo vyspelých a rozvíjajúcich sa trhoch poskytujeme globálne expertízy podporené lokálnymi znalosťami.

  • Globálny kontakt: oncology@ipsos.com

Globálne špecializované centrum pre autoimunitné ochorenia
Globálne špecializované centrum pre autoimunitné ochorenia, ktoré zahŕňa syndikovaný terapeutický monitoring (dáta z reálnej klinickej praxe pre 11 ochorení z 21 krajín) zaručuje, že naše významné odborné znalosti v oblasti autoimunitných ochorení sú dostupné pre našich klientov po celom svete. Toto špecializované centrum je nositeľom niekoľkých ocenení za syndikované štúdie.

  • Globálny kontakt: autoimmunecoe@ipsos.com

Globálne špecializované centrum pre virológiu, ochorenia pečene a vakcíny
Špecializované centrum pre virológiu, ochorenia pečene a vakcíny združuje naše globálne odborné poznatky, znalosti miestnych trhov, vlastné schopnosti a dáta z reálnej klinickej praxe pre HIV, hepatitídu, NASH a vakcíny. To nám umožňuje poskytovať odborné poradenstvo a dáta kľúčovým spoločnostiam v oblasti virológie, ktoré majú v súčasnosti svoje prípravku na trhu.

  • Globálny kontakt: virologycoe@ipsos.com 

Globálne špecializované centrum pre diabetes
Globálne špecializované centrum pre diabetes kombinuje významné poznatky o ochorení so skúsenosťami v oblasti tradičných výskumných postupov a nových technológií. Naše aktuálne syndikované reporty zahŕňajú výsledky medzinárodného prieskumu Connected Health z roku 2016 (obsahujúce DM2 deep-dive výskum a unikátnu segmentáciu s ohľadom na preferenciu technológií) a štúdiu „Social Listening v diabete“, tiež z roku 2016.

  • Globálny kontakt: diabetescoe@ipsos.com

Globálne špecializované centrum pre vzácne ochorenia
Vzácne ochorenia sú jednou z najväčších oblastí neuspokojených potrieb v medicíne, preto sa stále viac dostávajú do centra záujmu veľkých aj malých farmaceutických firiem. Spoločnosť Ipsos zhromaždila rozsiahle skúsenosti v oblasti výskumu vzácnych ochorení a vďaka rastúcemu dopytu vytvorila Globálne špecializované centrum pre tieto ochorenia. To umožňuje šírenie našich znalostí, osvedčených postupov, databáz a rekrutačných zdrojov pre našich klientov po celom svete.

  • Globálny kontakt: rarediseasescoe@ipsos.com

Prípadové štúdie

Na podporu strategického rozhodovania potreboval náš farmaceutický klient jediný dashboard pre všetky svoje značky – aby zistil, ako si značky stoja vo vzťahu k sebe navzájom, ale aj v rámci jednotlivých regiónov. Na základe odborných poznatkov a zdrojov zo svojho Špecializovaného centra pre onkológiu Ipsos integroval rôzne zdroje dát k dosiahnutiu cieľov klienta. K týmto zdrojom patrí Globálny onkologický monitor, syndikované portfólio pre molekulárnu diagnostiku a vlastné výskumy. A výsledok? Klient teraz môže sledovať výkon všetkých svojich značiek v mnohých KPI. Zdieľanie týchto informácií prostredníctvom portálu znamená, že vrcholový management je globálne zladený a efektivita syndikovaného vyskumu a integrácie dát priniesla významný úžitok.