Médiá a komunikácia značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Testovanie komunikácií pred ich finalizáciou a nasadením

V dnešnej dobe je mnoho ciest, ako reklamou zákazníka zaujať, ovplyvniť a upevniť, alebo naopak zmeniť spôsob, ako sa pozerá na vašu značku. Ipsos Connect ponúka množstvo validovaných riešení ako vyvinúť, optimalizovať, alebo zhodnotiť potenciál vašich reklám a dosiahnuť úspech pri ich nasadení.

Klientský kontext

Tvorcov reklám v súčasnosti nezaujíma len to, či ich reklama získa pozornosť a bude dobre spájaná  so značkou. Ich otázky sa čoraz viac týkajú aj potenciálneho efektu reklamy: Uspeje strategická kampaň naprieč rôznymi trhmi? Bude komunikácia dlhodobo budovať emocionálnu väzbu na značku?

Bez ohľadu na tieto posuny však dve otázky zostávajú stále: Bude mať reklama pozitívny vplyv na značku? Ako sa dá čo najlepšie zaistiť účinnosť reklamy pri jej nasadení?

Riešenia

Vďaka našim validovaným ukazovateľom spolu s detailnou diagnostikou a porovnaním výsledkov s rozsiahlou databázou zistíme, či bude vaša reklama skutočne podporovať značku, a ako zvýšiť jej šancu na úspech ešte pred nasadením. Môžete otestovať akúkoľvek komunikáciu v akomkoľvek  médiu, či už ide o video, vizuály, TV spot, on-line alebo mobilný banner.

Prípadové štúdie

Výrobca rýchloobrátkového tovaru vytvoril oceňovanú globálnu kampaň, ktorá úspešne podporila všetky jeho značky a zároveň posilnila vzťah s jeho primárnou cieľovou skupinou zákazníkov. Táto kampaň bola pred nasadením otestovaná prostredníctvom nášho nástroja ASI:Connect.